Mikä patentti on?

Patentti on yksinoikeus,

Patentti on yksinoikeus, jonka perusteella voit kieltää muilta keksintösi ammattimaisen hyväksikäytön. Hyväksikäytöllä tarkoitetaan esimerkiksi valmistusta, myyntiä, käyttöä ja maahantuontia. Patentti suojaa aineetonta omaisuutta samaan tapaan kuin aidat, lukot ja vakuutukset suojaavat konkreettista omaisuutta. Patentin voi myydä tai sen suojaamaan keksintöön voi myöntää käyttöluvan eli lisenssin.
Jollakulla voi olla voimassa aiemmin saatu patentti, josta jälkimmäinen patentti on riippuvainen (jälkimmäinen on esim. parannus aikaisempaan).
Patentoidun keksinnön hyödyntäminen voi vaatia viranomaisluvan (esim. lääkkeiden myynti, kemikaalien valmistus ja käyttö, jätteiden käsittely, kaivostoiminta).
Miksi hakisin
Keksintöjen suojaaminen on vastaavanlainen omaisuuden turvaamiskeino kuin tehdasalueen aitaaminen, rakennusten ovien lukitseminen tai vakuutuksen ottaminen. Patentoinnissa on vain kyse aineettoman omaisuuden suojaksi nostettavista raja-aidoista. Yrityksissä patentointi on osa strategiaa ja liiketoimintaa. Tavoitteena on suojautua jäljittelijöitä vastaan ja puolustaa omaa markkinaosuutta tai vallata uutta.
Sulje

Miten keskustelut kehittävät Geminiä

 • Keskustelemalla Geminin kanssa autat kehittämään Googlen palveluita, esimerkiksi Geminin käyttämiä koneoppimismalleja.
 • Osana kehittämistä koulutettujen tarkastajien on käsiteltävä keskustelusi.
 • Älä siis mainitse Geminin käytön aikana mitään sellaista, mitä et halua tarkastajan näkevän tai Googlen käyttävän.
 • Google Workspace ‐sisältöäsi (esimerkiksi Gmailista tai Drivesta) ei tarkasteta tai käytetä Geminin kehittämiseen.

Voit laittaa Gemini-sovellustoiminnan pois päältä

 • Voit laittaa Gemini-sovellustoiminnan pois päältä Jos et halua, että tulevia keskustelujasi tarkastetaan tai käytetään koneoppimismallien kehittämiseen, laita Gemini-sovellustoimintaAvautuu uudessa ikkunassa pois päältä.

Mikä patentti on?

Pk-yritysrahaston tuki aineettoman omaisuuden suojaamiseen

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on myös tänä vuonna mahdollisuus saada taloudellista tukea aineettoman omaisuutensa suojaamiseen

Mihin tukea voi saada?

 • Tavaramerkki- ja mallioikeushakemusten virastomaksuihin
 • IPR-esianalyysipalveluun (IP Scan)
 • Patenttihakemusten virastomaksuihin, virastojen suorittamiin patentteihin liittyviin uutuustutkimuksiin sekä Euroopan patenttivirastoon (EPO) tehtäviin patenttihakemuksiin ja
 • EU:n kasvinjalostajan oikeuden rekisteröintiin (Community Plant Variety Right).

Paljonko tukea saa?

 • Tuen suuruus riippuu yrityksen tekemistä hakemuksista ja tilaamista palveluista. Yrityksen maksamista maksuista jälkikäteen korvattava osuus vaihtelee tuen kohteen mukaan (50-90%).

Sähkön-online seuranta sovellutuksia.

Vahtisi energian säästössä

 • Energiavirasto on kehottanut kaikkia suomalaiskoteja välttämään sähkönkulutusta ruuhkapiikkien aikana.
 • Virtanen.ai antaa sinulle analyysin siitä, miten hyvin olet onnistunut ajoittamaan sähkön käytön.
 • Maksuton palvelu
 • Auttaa kaikkia kotitalouksia seuraamaan energiakulutustaan ja sen kustannuksia.
 • Sähkönkulutuksesi laiteryhmittäin ja laitteiden käytön kustannukset sähkön pörssihinnan tai CO₂-päästökertoimen perusteella
Näin pääset alkuun
Tiedot sähkön kulutuksesta kerätään Fingridin Datahub -palveluun
 1. Kirjaudu Fingrid Datahubiin Suomi.fi -palvelun kautta.
 2. Siirry energiasopimuksesi lisätietoihin
 3. Lataa energiaraporttisi tiedot
 4. Lähetä lataamasi raportti Virtanen.ai -palvelun analysoitavaksi
Sulje

Sähkön-online seuranta sovellutuksia.

Cle­box

 • Tar­koi­tet­tu eri­tyi­ses­ti säh­kö­läm­mit­tei­sii kotei­hin, vapaa-ajan asun­toi­hin ja pk-yri­tyk­siin ohjaa­maan säh­kön­ku­lu­tus­ta.
 • Läm­pö­ti­lan las­ke­mi­nen on teho­kas tapa sääs­tää läm­mi­tys­kus­tan­nuk­sis­sa, mut­ta Cle­Boxin tuo­ma sääs­tö ei perus­tu muka­vuu­des­ta tin­ki­mi­seen.
 • Hyö­dyn­tää älyk­kääs­ti kaik­kia vuo­ro­kau­den hal­po­ja tun­te­ja ja jak­sot­taa läm­mi­tys tapah­tu­vak­si usea­na eri ajan­koh­ta­na
 • Säh­kö­las­kun pie­ne­ne­mi­sen lisäk­si Cle­Box pie­nen­tää myös hii­li­ja­lan­jäl­keä­si
Cle­Box- jär­jes­tel­män toimintaperiaate

1. Cle­Box on säh­kö­pää­kes­kuk­sen yhtey­teen asen­net­ta­va lai­te, joka sääs­tää säh­köä älyk­kääs­ti. Cle­Box ohjaa eri säh­kö­läm­mi­ty­se­le­ment­te­jä mm. läm­min­ve­si­va­raa­jaa, lattia‑, kat­to- ja pat­te­ri­läm­mi­tys­tä. Kulu­tus ohja­taan auto­maat­ti­ses­ti vuo­ro­kau­den edul­li­sim­mil­le tun­neil­le. Ohjaus perus­tuu säh­kö­pörs­sin tun­ti­hin­toi­hin, Ilma­tie­teen lai­tok­sen sää­en­nus­tee­seen ja asiak­kaan miel­ty­mys­ten mukaan ase­tet­tui­hin rajoihin.

2. Cle­Box ei ohjaa pel­käs­tään läm­mi­tys­tä, ohjauk­sen pii­riin voi­daan jous­ta­vas­ti lisä­tä mikä tahan­sa säh­köä kulut­ta­va lai­te, jon­ka ohjaus voi sääs­tää ener­gi­aa, lisää asu­mis­mu­ka­vuut­ta tai tur­val­li­suut­ta. Lait­teel­la voi ohja­ta jopa 12:ta läm­mi­tys­koh­det­ta tai muu­ta sähkönkulutuspistettä.

3. Lait­teen toi­min­to­ja voi­daan ohja­ta lan­gat­to­mas­ti tie­to­ko­neel­la, table­til­la ja älypuhelimella

4. Cle­Boxis­sa on lukui­sia hyö­dyl­li­siä lisätoimintoja:

 • KOTONA/POISSA ‑toi­min­to: voit las­kea koti­si läm­pö­ti­laa mat­kan tai työ­päi­vän ajaksi.

 • Muo­kat­ta­vat läm­pö­ti­lan mukavuusasetukset.

 • Voit tar­kas­tel­la his­to­ria­tie­to­ja: läm­pö­ti­lat, säh­kön hin­nat ja kulu­tuk­sen ohjaukset.

 • Huo­ne­läm­pö­ti­lan las­ku yhdel­lä asteel­la sääs­tää ener­gi­aa noin 4–5%.

Sulje
 

Celeonin sähkön pörssihinnan tunnistavilla laitteilla

 • Käytä Celeonin älykästä hallintaa pienentääksesi lämmityskustannuksia valtaosalla sähköä käyttävistä laitteista
 • Laite sopii myös joidenkin maalämpöpumppujen ja ilma-vesilämpöpumppujen hallintaan.
 • Älykäs hallintaominaisuus sopii myös akkujen ja sähköautojen latauksen hallintaan.
Puhelinsovellukset
 • Sovelluksellamme avulla voit kätevästi tarkkailla ja hallita laitteitasi missä päin maailmaa tahansa.
 • Haluatko muuttaa ilmalämpöpumpun lämpötila-asetusta tai käynnistää lämmityskattilan?
 • Avaa vain sovellus ja muuta asetusta muutamalla klikkauksella!
 • Sulje
Sulje
Jatkuva tuotekehitys
 • Kehittämällä uusia ominaisuuksia ja parantamalla jatkuvasti olemassa olevia ominaisuuksia.
 • Myös töitä parantaaksemme älykästä hallintaa
 • Voit säästää vielä enemmän
 • Huomaat varmasti parannukset!
Sulje
Joustavat mukautusvaihtoehdot
 • Celeonin älykkäällä hallinnalla voit mukauttaa asetuksia kaikkiin tarpeisiisi.
 • Huomioimaan lämmityslaitteiden kaikki ominaisuudet
 • Käyttäjät voivat valita lämmitykseen käytettävien tuntien päivittäisen määrän
 • Hallita lämmitystä sähkölle annetun rajahinnan perusteella
Sulje
 

Cozify

Mitä tarvitsen?

 • Tarvitset asuntoosi Cozify-älyhubin Premium-tilauksella
 • Pörssisähköön perustuvan sähkösopimuksen
 • Cozifyyn yhdistetyn lämmityslaiteyhteyden
 • Laitteet, joiden sähkönsyöttöä ohjataan releellä tai pistorasialla
Sulje
Teeman kautta
 • Laitteen asetukset haluttuun tilaan teeman kautta
 • Suora yhteys tuetun laitteiden asetuksiin
 • Tarkista aina laitteen valmistajalta onko laitetta mahdollista kytkeä älykoti- / kotiautomaatiojärjestelmiin
Sulje
Rele-yhteys
Kärkitieto rele-yhteys laitteen kysyntäjoustoasetukseen
Sääntöön voi lisätä laitteita joita voi ohjata potentiaalivapaalla releellä
Tarkista aina laitteen valmistajalta
Sulje
ON/OFF -ohjaus
 • Laitteet, joiden sähkönsyöttöä ohjataan releellä tai pistorasialla
 • Löytyy itsessään ON/OFF-toiminnallisuus (älyvalaisin, älypistoke).
 • Tarkista aina laitteen valmistajalta
 • Kaikkia laitteita ei suositella ohjattavaksi ON/OFF -sähkönsyötöllä
21.11.2023
HAKU Päättynyt

Apu+Raha

Keksintösäätiö

Hakemuksen pohjalta tehtävä arviointi- ja sparrauspalvelu

Rahoitusta voidaan myöntää vain rajallisesti
Kaikki hyvätkään hakemukset eivät johda myönteiseen rahoituspäätökseen
Kaikille hakijoille tuotettavan Apu-palvelun merkitys on kuitenkin usein jopa rahoitusta suurempi
 

Millaisia hankkeita etsitään rahoitettaviksi?

 1. Uutta maailmassa
 2. Riittävän oivaltavia, keksinnöllisiä
 3. Hyödyllisiä, laillisia ja hyväksyttäviä
 4. Toteutettavissa olevia
 • Hanketta ei olisi suunniteltu valmiiksi
 • Markkinoita ei vielä tunnettaisi
Ideoita ja aihioita kehitetään punnituilla menetelmillä kohti uskottavaa kaupallista hyödyntämistä
Palvelua voi hakea myös
Tällöin palvelun pääsisältö keskittyy Apu-osuuteen
 
 
Arvioidaan seuraavien kriteerien pohjalta:
 
 
Sulje

Myönnettävä rahoitus voi olla enintään 10.000 €

Mikäli hanke on vakuuttavasti perusteltu, voidaan myös suurempaa rahoitusta harkita
Esitettäviltä hankkeilta ei vaadita omarahoitusosuutta
Ulkopuolinen rahoitus ovat sallittuja
 

Apu+Raha-aikataulu

 1. Hakukierros 1.10. – 31.10.2023
 2. Hakemusten Apu-palvelu 
Huom. Uusi hakukierros käynnistynynt 1.10. 2023
HAKU Päättynyt

Apu+Raha

Keksintösäätiö

Hakemuksen pohjalta tehtävä arviointi- ja sparrauspalvelu

Rahoitusta voidaan myöntää vain rajallisesti
Kaikki hyvätkään hakemukset eivät johda myönteiseen rahoituspäätökseen
Kaikille hakijoille tuotettavan Apu-palvelun merkitys on kuitenkin usein jopa rahoitusta suurempi
 

Millaisia hankkeita etsitään rahoitettaviksi?

 1. Uutta maailmassa
 2. Riittävän oivaltavia, keksinnöllisiä
 3. Hyödyllisiä, laillisia ja hyväksyttäviä
 4. Toteutettavissa olevia
 • Hanketta ei olisi suunniteltu valmiiksi
 • Markkinoita ei vielä tunnettaisi
Ideoita ja aihioita kehitetään punnituilla menetelmillä kohti uskottavaa kaupallista hyödyntämistä
Palvelua voi hakea myös
Tällöin palvelun pääsisältö keskittyy Apu-osuuteen
 
 
Arvioidaan seuraavien kriteerien pohjalta:
 
 
Sulje

Myönnettävä rahoitus voi olla enintään 10.000 €

Mikäli hanke on vakuuttavasti perusteltu, voidaan myös suurempaa rahoitusta harkita
Esitettäviltä hankkeilta ei vaadita omarahoitusosuutta
Ulkopuolinen rahoitus ovat sallittuja
 

Apu+Raha-aikataulu

 1. Hakukierros 1.10. – 31.10.2023
 2. Hakemusten Apu-palvelu 
Huom. Uusi hakukierros käynnistynynt 1.10. 2023
HAKU Päättynyt

Apu+Raha

Keksintösäätiö

Hakemuksen pohjalta tehtävä arviointi- ja sparrauspalvelu

Rahoitusta voidaan myöntää vain rajallisesti
Kaikki hyvätkään hakemukset eivät johda myönteiseen rahoituspäätökseen
Kaikille hakijoille tuotettavan Apu-palvelun merkitys on kuitenkin usein jopa rahoitusta suurempi
 

Millaisia hankkeita etsitään rahoitettaviksi?

 1. Uutta maailmassa
 2. Riittävän oivaltavia, keksinnöllisiä
 3. Hyödyllisiä, laillisia ja hyväksyttäviä
 4. Toteutettavissa olevia
 • Hanketta ei olisi suunniteltu valmiiksi
 • Markkinoita ei vielä tunnettaisi
Ideoita ja aihioita kehitetään punnituilla menetelmillä kohti uskottavaa kaupallista hyödyntämistä
Palvelua voi hakea myös
Tällöin palvelun pääsisältö keskittyy Apu-osuuteen
 
 
Arvioidaan seuraavien kriteerien pohjalta:
 
 
Sulje

Myönnettävä rahoitus voi olla enintään 10.000 €

Mikäli hanke on vakuuttavasti perusteltu, voidaan myös suurempaa rahoitusta harkita
Esitettäviltä hankkeilta ei vaadita omarahoitusosuutta
Ulkopuolinen rahoitus ovat sallittuja
 

Apu+Raha-aikataulu

 1. Hakukierros 1.10. – 31.10.2023
 2. Hakemusten Apu-palvelu 
Huom. Uusi hakukierros käynnistynynt 1.10. 2023
HAKU Päättynyt


Luonnospohja Apu+Raha hakemukselle

Alla olevasta linkistä latautuu Microsoft Word-tiedosto, jossa voi tehdä hakemus -luonnoksen.

Verkkohakemus pitää täyttä yhdellä kertaa, joten tällä tiedostolla voidaan muokata tiedot, jotka sitten kopioidaan ja valinnat asentaa verkkohakemukseen.

Windows tallenttaa tiedoston "Ladatut tiedostot" hakemistoon.

 
 
Tiedoston ohje
Anna tiedostolle muokkausoikeudet
 
Täytä tiedostoon pyydetyt kuvaukset punaisen rivin alapuolelle
 
Merkkien määrän tarkistus
Valitse ('maalaa') teksti, jonka merkkien määrän haluat tietää.
Wordin vasemassa alakulmassa on sanojen määrä.
 
Klikkaa sanojen määrää. Saat tiedot:
 
Sulje
 

Nyt myös PDF Keksintösäätiön sivuilla

Word-pohjan etuina mm. se, että näet yhdellä silmäyksellä ko tekstin.
Teksti ei leikkaudu automaattisesti poikki, jos olet ylittänyt sallitun merkkimäärän.
Voit helposti katsoa, kuinka ja mistä voit tiivistää tekstin sopivan pituiseksi.
# 11.10.2023 13.06:00

Päivitetty


Runar Bäckströmin säätiön apuraha

Vuoden 2024 haku aukeaa 1.10.2023 ja päättyy 16.12.2023

 • Säätiön tarkoituksena on rohkaista ja edistää keksintötoimintaa, joka on hyödyksi suomalaisille yrityksille ja vahvistaa näin yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.
 • Voidaan myöntää yksityisille ihmisille, työryhmille, yrityksille ja yhteisöille.
 • Ei edellytetä muodollista pätevyyttä, kuten tiettyä oppiarvoa.
Tukee Suomen teollisuutta
Teollisuuden määritelmä täytyy, jos keksijällä on oma yritys tai omaa yritystä ollaan perustamassa. 

Rahoituksella pyritään varmistamaan, että keksinnön kehittäjällä on mahdollisuus keskittyä idean kaupallistamisen ja auttaa keksijän palkkakuluissa.
Sulje
Toimii käytännössä
Uusi keksintö ei ole liian abstrakti vaan sen toimivuus pystytään todentamaan. Keksinnön meriitiksi nähdään myös se, jos hakija pystyy esittelemään idean selkeästi.

Hakemuksen tueksi on mahdollista liittää materiaalia, joka helpottaa keksinnön ymmärtämistä. Hakemusvaiheessa keksinnöllä ei tule olla kuitenkaan vielä olemassa olevaa liikevaihtoa.
Sulje
Kaupallinen potentiaali
Keksintö pystytään kaupallistamaan muutaman vuoden sisällä. Säätiön on mahdollista tukea kriteerit täyttävää keksintöä useamman vuoden ajan.
Sulje
 • Apurahahakemukset käsitellään luottamuksellisesti.
 • Apurahan saajan tulee pyydettäessä antaa selvitys myönnettyjen varojen käytöstä ja kehitysohjelman etenemisestä.
 

Aikaisemmin jaetut apurahat

Mikä on Apu+Raha?

Innovaattoreille neuvontaa ja rahoitusta

 • Palvelua voi hakea yksityishenkilönä tai yrityksen nimissä
 • Apurahat ovat tyypillisesti enintään 10.000 € arvoisia
 • Apu+Raha-palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla
 • Vastaa kentissä esitettyihin kysymyksiin huolellisesti ja ajatuksella
 • Suunnittele siis hakemuksesi sisältö tarkkasti etukäteen, ja kirjoita hakemus itsellesi esim. Word dokumentiksi.

Käynnissä oleva hakuaika on 1.10 – 31.10.2023

# 7.10.2023 10.38:33

Päivitetty

Voisiko tästä olla hyötyä protoissa?

Ota muovi omiin käsiisi: muoviverstas

Muoviamo

Muoviverstas toimii 4.5.-7.7. Keran halleilla

Espoon kaupungin ja Muoviamon järjestämällä verstaalla työstetään kierrätysmuovia
 • Tuotteiksi
 • Taide- ja käyttöesineiksi
 • Koruiksi
 
Muovia
 • Rouhitaan
 • Sulatetaan
 • Puristetaan muotteihin
 • Silitetään
 • Punotaan
 

Kuinka vastuullinen materiaali muovi voi olla

 • Keveys vähentää kuljetusten päästöjä
 • Kestävyys tapaturmia
 • Tiiviys ruokahävikkiä
 • Kierrätettävyys uusien luonnonvarojen tarvetta
 

Maksutonta

Verstas ei kata osallistujien tapaturmavakuutusta
Verstaalla on osallistujien käyttöön suojavarusteita muovin työstöön
Työpajat sopivat yli 13-vuotiaille
 

Keran halleilla

Karamalmintie 2
Espoo
Kartta
 
Sulje
 

Ilmoittaudu

Yrityssalo Oy

Yrittäjyyden palvelukeskus

 • Asiantuntijamme ovat kaikkien Salossa toimivien ja Saloon sijoittuvien yritysten sekä yrittäjiksi aikovien palveluksessa.
 • Tehtävämme on kehittää Salon alueen kasvun edellytyksiä ja yritysten kilpailukykyä. Palvelumme ovat yrityksille maksuttomia. Tervetuloa mukaan yhteistyöhön!
 

Yrityspalvelut

Kattavat yrityspalvelut

Yrityssalo kehittää Salon elinkeinoelämän kasvun edellytyksiä ja kilpailukykyä sekä markkinoi seutua vetovoimaisena toimintaympäristönä.
Me Yrityssalossa tarjoamme palveluita yrityksille ja yrittäjiksi aikoville Salossa ja Somerolla. Autamme myös sijoittautumiseen liittyvissä asioissa Salossa.

Yrityspalveluistamme saat asiantuntijoiden apua yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä,  kontakteja yhteistyökumppaneillemme sekä erinomaisia työkaluja käyttöösi. Palveluistamme hyötyvät kaiken kokoiset ja kaikkien toimialojen yritykset yrityksen koko elinkaaren ajan.

Yrityssalo on Salon kaupungin kehittämis- ja elinkeinoyhtiö. Toimintaamme rahoittaa Salon kaupunki sekä lukuisat projektit, jotka mahdollistavat uudet avaukset alueen toimintaympäristössä.  Palvelumme ovat maksutonta ja ehdottoman luottamuksellista.

Ota yhteyttä! Soita 044 778 2142 tai chattaa!

Sulje
Aloittavalle yritykselle

https://yrityssalo.fi/yrityspalvelut/aloittavalle-yritykselle/

Yrityssalo tarjoaa monipuoliset palvelut yrittäjyyden alkutaipaleelle. Asiantuntijamme ovat apunasi, kun harkitset yrittäjyyttä, suunnittelet yritystoimintaa, olet perustamassa yritystä tai olet jo jonkin aikaa toiminut yrittäjänä.

Yrityssalo tarjoaa aloittavalle yrittäjälle:

Sulje
YritysTulkki
 • Yritystulkista löytyy yrittämisen perustieto. Selkeällä opastuksella ja hyvillä neuvoilla voit kehittää yritystoimintaasi tai perustaa uutta. Yritystulkista löytyy laskentaohjelmat, suunnitelmat, sopimuspohjat yrityksen suunnitteluun, rahoitukseen, perustamiseen sekä talouden ja markkinoinnin omatoimiseen hoitamiseen.
Sulje
 

PRH

Neuvonta patentti- ja hyödyllisyysmalliasioissa

 • Asiakasneuvojamme ja neuvontainsinöörit neuvovat patentteja ja hyödyllisyysmalleja koskevissa asioissa.
 • Neuvontainsinöörin tavoitat parhaiten sähköpostilla tai puhelimitse asiakaspalvelun kautta.
 • Tapaamisesta neuvontainsinöörin kanssa kannattaa sopia etukäteen.
Yhteystiedot

Puhelinnumero
029 509 5858, ma - pe klo 9.00 - 15.00

Käyntiosoite
Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki

Sähköposti
neuvonta.patentti(a)prh.fi

Sulje
 

Neuvomme näissä asioissa

Yleisluonteisia vastauksia mm.
 • Minkälaiset keksinnöt ovat patentoitavissa tai suojattavissa hyödyllisyysmallilla
 • Mitä hakemukseen tarvitaan
 • Miten hakemuksen käsittely tapahtuu PRH:ssa
 • Miten patentoidaan ulkomailla
 • Mikä on patentti- ja hyödyllisyysmallilain, -asetuksen tai -määräysten sisältö.
Sulje
 

PRH

Julkaisut

Julkaisut liiketoiminnan kehittämiseen
Oppaat ja käsikirjat on suunnattu erityisesti pk-yrityksille
Soveltuvat myös yleisesti liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, itseopiskeluun sekä opetuksen tukimateriaaliksi.

Aineettoman omaisuuden huoltokirja

 • Erityisesti startup- ja pk-yrityksille suunnattu tiivis tietopaketti yrityksen liiketoiminnassa huomioitavista aineettoman omaisuuden (IP) suojaamisen ja hallinnan perusasioista.
 • Tavaramerkin suojaaminen ulkomailla
 • Aineettomien oikeuksien opas
 • Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry on julkaissut oppaan Osaatko suojata aineettoman omaisuutesi?
Sulje
 

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa

Aalto-yliopisto
Tiivistelmä
 
Tekijä(t): Koivukunnas, Pekka
Aalto University Professional Development
Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 20/2012
Sulje

PRH

Oppaat, käsikirjat ja koulutus

Oppaat ja käsikirjat
PRH:n sanastot
 • Sanasto on hyödyllinen sekä tietojärjestelmien kehittäjille ja lainlaatijoille että PRH:n asiakkaille, joille PRH:n terminologia on voinut tuntua vaikeaselkoiselta ja oudolta
 • Teollisoikeudellinen sanakirja
 • Tavaramerkki,- mallisuoja- ja patenttisanasto suomi-ruotsi-englanti-saksa-ranska:
Sulje
 
Koulutus
 • Järjestämme säännöllisesti peruskursseja patentti-, tavaramerkki- ja mallisuoja-asioista.
 • Patentin peruskurssilla kerromme, mitä keksijöiden ja keksintöjä tekevien yritysten on syytä tietää immateriaalioikeuksista
 • Erityisesti patentista ja hyödyllisyysmallista keksintöjen ja teknisten ratkaisujen suojausvaihtoehtoina.
 • Peruskurssien lisäksi järjestämme koulutusta ja seminaareja eri aiheista. Voit kysyä myös organisaatiosi tarpeisiin räätälöityä koulutusta.
Sulje


Kolster Oy Ab

KUMPPANISI AINEETTOMAN OMAISUUDEN MAAILMASSA

PATENTIT
LAKIPALVELUT
BRANDIN SUOJAAMINEN
 

Aineettomasta omaisuudestasi kilpailuetua

 IPR-strategia
 • Miten ja miksi hoidat, hankit ja suojaat aineetonta omaisuuttasi, sekä miten se tuottaa yrityksellesi lisäarvoa.
 • IPR-strategia ohjaa yrityksesi IPR-toimintaa tuottamaan kustannustehokkaasti lisäarvoa liiketoiminnalle.
 • IPR-strategian merkitys korostuu erityisesti rahoituskierrosten yhteydessä, sillä oikein hoidettu IPR-salkku nostaa yrityksesi arvoa.
Sulje
Mallioikeudet
 • Tehokas suojamuoto, jolla voidaan suojata tuotteen ulkoasua
 • Muilla suojakeinoilla ei voi suojella tuotteen muotoilua
 • Muun muassa vaatemallia, kankaiden kuviointia, graafisia käyttöliittymiä ja graafisia symboleja, logoja, pakkauksia ja kirjasintyyppejä
 • Kansainväliseen suojaukseen on paljon vaihtoehtoja
Sulje
Patenttihakemuksen laadinta
20 vuoden suojan uudelle tekniselle ratkaisulle esimerkiksi tuotteen, laitteen, menetelmän tai käytön muodossa
Pitää erota tunnetuista ratkaisuista. Pelkkää ideaa ei voi patentoida.
Sopii erityisesti tuotteille, laitteille tai menetelmille, joille tarvitaan mahdollisimman pitkä suoja-aika ja laaja maantieteellinen suoja.
Patentilla estät kilpailijoita käyttämästä keksintöäsi.
Patentin voi halutessaan myydä tai lisensoida.
Sulje
 

Tavaramerkin rekisteröinti

 • Tavaramerkin merkitys menestyvälle ja kasvavalle yritykselle on kiistaton
 • Parhaimmillaan tavaramerkki on ikuinen suoja.
Tavaramerkki
Tavaramerkki liittää tuotteesi ja yrityksesi merkin toisiinsa asiakkaiden ja kuluttajien mielessä. 

Rekisteröity tavaramerkki suojaa yritystäsi kilpailijoilta ja tuoteväärennöksiltä ja antaa yrityksellesi rahassa mitattavan arvon, joka voi olla huomattavan korkea.


Tavaramerkki on siis tärkeä investointi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja ammattilaisten apua. Tavaramerkin suoja kattaa ne tavaramerkkiluokat, joihin se on rekisteröity. 

Ammattilaisen apu rekisteröinnissä kannattaa aina, jotta tavaramerkki suojelee yritystäsi mahdollisimman kattavasti.
Sulje
 

Palvelut

 

Yhteystiedot

KOLSTER HELSINKI
Kolster Oy Ab
Salmisaarenaukio 1 (tarkemmat ohjeet autoilijoille / julkisen liikenteen käyttäjille täällä)
(Salmisaarenranta 9)

PL 204
00181 Helsinki
020 137 0500
kolster@kolster.com
Sulje
KOLSTER TURKU
Kolster Oy Ab
Tykistökatu 4 (ElectroCity Werstas)
20520 Turku
020 137 0640
turku@kolster.com
Sulje
KOLSTER TAMPERE
Kolster Oy Ab
Peltokatu 26
33100 Tampere
020 137 0650
tampere@kolster.com
Sulje
KOLSTER VAASA
Kolster Oy Ab
Futura III
Yrittäjänkatu 13
65380 Vaasa

020 137 0670
vaasa@kolster.com
Sulje
KOLSTER SEINÄJOKI
Kolster Oy Ab
Kampusranta 9
60320 Seinäjoki
020 137 0670
seinajoki@kolster.com
Sulje
KOLSTER OULU
Kolster Oy Ab
Elektroniikkatie 8
90590 Oulu
020 137 0680
oulu@kolster.com
Sulje
KOLSTER KUOPIO
Kolster Oy Ab
Viestikatu 1-3
70601 Kuopio
020 137 0600
kuopio@kolster.com
Sulje

Moosedog Oy

Patentti, tavaramerkki ja asiantuntijaratkaisut ympäri maailman (patenttitoimisto)

Moosedog on perustajajäsen kansainvälisessä Aalbun-verkostossa
Perinteisten tapojen lisäksi tarjoamme suunnittelut ja toteutukset virtuaaliympäristössä, ilman rajoituksia
 

Kaikki patentointiin liittyvät hakupalvelut

Hakupalvelut
Tarjoamme kustannustehokkaimman tavan tehdä kaikki tarpeelliset patentointiin ja tavaramerkkeihin liittyvät tutkimukset ja selvitykset (ennakkouutuustutkimus, toimintavapaus, patenttimaisema).
Sulje
IPR-Strategia
IPR-strategia auttaa
Ammattitaidolla tehty IPR-strategia auttaa optimoimaan suojaukseen käytettävien resurssien vaikutuksen yrityksen arvonmuodostukseen. Suojaustoimet kannattaa tehdä siellä, missä niistä on suurin hyöty yrityksellesi.
Mikäli yrityksesi täyttää tietyt kriteerit, voimme toteuttaa IPR-strategiaan ja patentointiin liittyvät tutkimukset myös ELY-keskusten tukemana Yritystenkehittämispalveluna. Yrittäjän osuus päivän konsultaatiosta on tällöin 300 euroa (0 % ALV).
Sulje
Patentti- ja tavaramerkkitutkimukset
Tarjoamme kustannustehokkaimman tavan tehdä kaikki tarpeelliset patentointiin ja tavaramerkkeihin liittyvät tutkimukset ja selvitykset (ennakkouutuustutkimus, toimintavapaus, patenttimaisema).
Sulje
 
 
Rahoitus

Mikäli yrityksesi täyttää tietyt kriteerit, voimme toteuttaa patentoinnin Business Finland (ex. Tekes) Innovaatiosetelillä. Setelin avulla onnistuu esim. patenttihakemuksen laatiminen ja jättäminen patenttivirastoon.

Voimme toteuttaa IPR-strategiaan ja patentointiin liittyvät tutkimukset myös ELY-keskusten tukemalla Yritystenkehittämispalveluna. Yrittäjän osuus päivän konsultaatiosta on tällöin 300 euroa (0 % ALV).

EU-rahoitusmahdollisuudet patentoinnin tukena:
EU tarjoaa lukuisia rahoitusmahdollisuuksia lähtien liikkeelle olemassa olevan EU-konsortioprojektin avoimista hauista (50-200 k€).

Sulje
 

Ota yhteyttä

Patenttitoimisto Moosedog Oy

Parhaiten tavoitat joko sähköpostilla
Tai puhelimitse
 • Turku
 • Helsinki
 • Tallinna
Käyntiosoitteet

Turku:

Moosedog Oy
Vähäheikkiläntie 56 C
20810 Turku
Finland

Helsinki:

Kamppi
Urho Kekkosen katu
00101 Helsinki
Finland

Tallinna:

Tartu maantee 82
10112 Tallinn
Estonia

Sulje
 

Immateriaalioikeuksien tarkistaminen

Kysymyksiä tarkistamiseksi
 1. Omistaako yrityksesi ainakin yhtä immateriaalioikeutta?
 2. Onko yrityksesi analysoinut hallinnoimiasi immateriaalioikeuden riskejä, menettelyjä ja kustannuksia?
 3. Oletteko suojanneet tuotenimenne?
 4. Oletteko suojanneet uudet tekniset ratkaisunne?
 5. Onko yritykselläsi immateriaalioikeuksien suojaus-strategia, ja onko se kytketty liiketoimintamalliinne?
 6. Onko teillä henkilöä, joka ylläpitää immateriaalioikeuksianne ja varmistaa, että teillä on yleiskatsaus immateriaalioikeuksista, sopimuksista ja suojaussovelluksista?
Jos vastasitte ainakin yhteen kysymykseen ”Ei”, niin ottakaa yhteyttä meihin: autamme teitä kasvattamaan yrityksenne arvoa.
Sulje

PRH:n tavaramerkkitietopalvelu

Viimeksi päivitetty 22.03.2023

Perustiedot

 • Suomessa vireillä olevista kansallisista ja kansainvälisistä (WIPOn) tavaramerkkihakemuksista
 • Voimassa olevista rekisteröinneistä
 • Peruutetuista
 • Sillensä jätetyistä
 • Hylätyistä
 • Väitteen johdosta hylätyistä hakemuksista
 
EU:n tavaramerkkitietokanta: eSearch plus
YTJ-yrityshaku
 • Toiminimiä
 • Yritysten nimiä
 • Aputoiminimi
 • Näiden perustietoja
TMview
 • Tarjoaa pääsyn yli kuudenkymmenen tavaramerkkiviraston tavaramerkkitietokantoihin
 • Myös Euroopan ulkopuolisia maita.
 • Sisältää tavaramerkkejä, jotka eivät muodosta estettä tavaramerkin rekisteröinnille Suomessa.
Virre-tietopalvelu
 • Yrityksen perustietoja
 • Näkemään myös yrityksen koko toimialan.
Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo
 • Tavaramerkki on laajalti tunnettu, se nauttii tavallista vahvempaa tavaramerkkisuojaa
 • Voidaan hakemuksesta merkitä Suomessa laajalti tunnettuja tavaramerkkejä.

Intellectual Property for SMEs

Ideas Powered for Business Event

In the webinar, our experts will give presentations on relevant initiatives aimed at small and medium-sized enterprises (SMEs) and start-ups including:
 • IP basics: what are TMs, designs, patents, and other IP rights? *) **)
 • Benefits of the SME Fund: IP Scan company case from Finland. *) **)
 • IP Stories: Communicating IP to the entrepreneurs. **)
 • EUIPO support for SMEs: SME Fund, IP Scan and online IP Scan tool. *)

Torstai 29.2.2024 klo 10:00 - 11:50

Online (MS Teams)
 
Viimeksi päivitetty 05.02.2024

Tavaramerkki tutuksi

Webinaari tavaramerkeistä
Pidetty vastaavia tulossa

Tiistai 6.2.2024 klo 08:30 - 09:15
Verkkotapahtuma (MS Teams)
Ohjelma

Käymme PRH:n asiantuntijan johdolla läpi perusasioita tavaramerkeistä ja niiden rekisteröinnistä:

 • Mitä hyötyä rekisteröinnistä on?
 • Mitä tavaramerkillä suojataan? Mihin sitä käytetään?
 • Millainen on hyvä tavaramerkki?
 • Mitä tavaramerkin rekisteröintihakemus pitää sisällään?
 • Mitä pitää huomioida tavaramerkin käyttämisessä ja valvomisessa?
 • Miten voin saada SME Fundin antamaa tukea tavaramerkkien hakemiseen?

Webinaarin lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä aiheeseen liittyen.

Sulje
# 2.1.2024 14.19:59

Päivitetty


PRH: Mallioikeuden perusteet

Verkkokoulutus

Torstai 21.3.2024 klo 09:00 - 12:00
 • Mallioikeuden perusteet -kurssilla annetaan tiivis tietopaketti muotoilun suojaamisesta mallioikeudella. Koulutuksessa saat tietoa mallioikeudesta, sen saamisen edellytyksistä sekä mallioikeuden hakemiseen ja rekisteröintiin liittyvistä käytännön toimista.
 • Kurssi on tarkoitettu erityisesti kaikille muotoilu-, suunnittelu- ja markkinointitehtävissä sekä näihin liittyvissä asiantuntijapalveluissa toimiville henkilöille.
Torstai 21.3.2024
Hinta 165 euroa + alv 24 %

Alustava ohjelma

9.00 Kurssin avaus
9.10 Mikä mallioikeus on?
9.25 Mitä rekisteröinti edellyttää?
9.50 Rekisteröinnin hakeminen ja käsittely virastossa
10.15 Mallioikeuden ylläpito
10.45 Suojaus ulkomailla
11.15 Mallioikeus muotoiluyrityksissä – miten mallioikeutta voi hyödyntää kaupallisesti?
12.00 Yhteenveto ja kysymyksiä
 
Viimeksi päivitetty 22.11.2023

Pidetty - seuraa vastaavia
PRH: Patentin peruskurssi

Verkkokoulutus

Patentin peruskurssi

 • Patentin tiivis yhden päivän peruskurssi perehdyttää sinut keksintöjen suojaamiseen ja patentin hakemiseen Suomessa ja kansainvälisesti.
 • Kurssi on hyödyllinen kaikille innovaatio-, tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä toimiville, patenteista tietoa tarvitseville sekä patentinhakijoille.
Keskiviikko 22.11.2023
Hinta 320 euroa + alv 24%
 
Alustava ohjelma
9.10 Mitä ovat patentti- ja hyödyllisyysmalli?
10.30 Patenttihakemuksen laatiminen
11.30 Patenttihakemuksen virastokäsittely
13.00 Työsuhdekeksinnöt
13.45 Tauko
14.00 Patentoinnin ja patentti-informaation merkitys yrityksille
14.45 Patentointi ulkomailla
15.45 Patentti- ja rekisterihallituksen palvelut
Viimeksi päivitetty 08.09.2023
Sulje
Hakusanat:
Tapahtumat patentti site:prh.fi

Patentti tutuksi

Webinaari patenteista

Tarjoaa tiiviin tietopaketin patentista

 • Mikä patentti on
 • Miten sitä haetaan
 • Mitä hyötyjä patentista voi saada
 • Yrittäjille
 • Yrityksen perustamisesta kiinnostuneille
 • Keksijöille
 • Kaikille patenteista kiinnostuneille
Webinaari on maksuton mutta osallistuminen edellyttää ilmoittautumista ennakkoon.
 

Aika

 
 
 
 
 
 
# 21.11.2023 23.26:19

 

Hakusanat:
Tapahtumat tavaramerkki site:prh.fi

Tavaramerkki tutuksi

Webinaari tavaramerkeistä
Tarjoaa tiiviin tietopaketin tavaramerkeistä
 • Mihin tavaramerkkejä käytetään
 • Mitä hyötyä niiden rekisteröimisestä on.
 • Millainen tavaramerkki voidaan rekisteröidä
 • Mitä hyvään hakemukseen tarvitaan.
Erityisesti pk-yrityksille ja yrittäjille sekä yrityksen perustamisesta kiinnostuneille
 
 
 
 

SOLVING THE GREEN TRANSITION CHALLENGES

Finno Exergy

 • Company aims to help decarbonize hard-to-abate sectors and contribute to development of hydrogen economy by making technology available to the global market.
 • Finnish company Finno Energy is aiming to take another step forward in commercializing its gas turbines technology after proving its functionality through a successful testing phase which concluded this spring.
 • Finno Exergy has developed a solution that has shown potential to cut gas turbines’ CO2 emissions by up to 20%. In addition, our pressure gain combustion system works with any mixture of natural gas and hydrogen. This feature has potential to enable the direct utilization of hydrogen in the sectors where emissions are hard to abate, like heat and power generation in industrial applications, and dispatchable electricity generation.

Selfly Store

Do It Your Selfly!

By Stora Enso
Here you can explore the freezer in different environments, see how the purchase process works, and watch the Selfly Freezer launch in Metaverse.
 

What is Selfly Store?

 • Improve the shopping experience for consumers
 • Add sales opportunities for merchants
 • Selfly Store’s intelligent vending machine differentiates itself by catering
 • Where any product can be sold regardless of form and material
 

How it works

 • How to buy from a Selfly Store
 • Get a receipt and leave feedback

Toteutimme Juha Karppiselle logon ja tiedotteen

Keksintösäätiön Grafituki- palvelu

 • Iso KIITOS Keksintösäätiön Grafituki- palvelussa tehdystä työstä, jossa tehtiin ILMARI- autonrenkaan vaihtoavustimen logo ja tiedote.

Ideajalostamo™ -palvelu

Aiesopimuksen kumppanuudesta on allekirjoittanut jo yli 30 organisaatiota

The Ideas Powered for Business SME Fund 2024 Edition

The European Union Intellectual Property Office (EUIPO) has just announced the 2024 edition of the Ideas Powered for Business SME Fund, which offers intellectual property (IP) vouchers for EU-based small and medium-sized enterprises (SMEs).

VOITA MARKKINOINTITIIMI VUODEKSI!

 • Osallistu ennennäkemättömään kilpailuun, joka muuttaa yrityksesi markkinoinnin! Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa MARKKINOINTITIIMI VUODEKSI ILMAISEKSI. Palkinnon arvo on 23 830 euroa.
 • Kilpailu on sinulle, joka olet vasta aloittamassa markkinointia tai kaipaat uutta puhtia tekemiseen. Nyt saat perustukset kuntoon ja osaavan tiimin tuen koko vuodeksi täysin ilmaiseksi.
 • Perustele ja voita! Voittaja valitaan parhaan perustelun mukaan, miksi yritys osallistuu kilpailuun, ja miksi sen pitäisi voittaa palkinto. Ole luova, intohimoinen ja ytimekäs!
 • Tämä on tilaisuutesi muuttaa yrityksesi markkinointipeliä. Älä jää paitsi – täytä lomake ja ota ensimmäinen askel kohti voittavaa markkinointistrategiaa!
 • Kilpailun järjestää Verkkoasema Oy, eikä mikään kolmas taho sponsoroi, suosittele tai hallinnoi sitä. Kilpailu päättyy 1.5.2024 ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mediabudjetti ei sisälly palkintoon. Tarkemmat kilpailun säännöt löydät täältä.

Uutisvirta

 • Yksi toteutettavista ratkaisuista on tuottaa uutisvirtaa ja muuta kiinnostavaa tietosisältöä verkkoon.
 • Nykyisinkin verkkosivuja selaamalla löytyy paljon keksijöitä kiinnostavaa ja hyödyllistä informaatiota, joka koostuu lähinnä yksittäisistä kirjoituksista. Kokonaisuus on sirpaleinen ja siinä on paljon samojen asioiden toistoa.
 • Tässä projektissa luotava verkkosovellutus on sosiaalisessa mediassa uudenlainen.
 • Keksijät tarvitsevat suomalaisen median, jossa sisältöä voi myös jälkeenpäin päivittää
 • Keksintö on aina jotain uutta: se on joko aivan uusi tuote, parannus tai valmistustapa. Jokainen keksintö on siis uutinen, josta kertominen parantaa sen markkina-arvoa.

Uusi hakemistopalvelu

 • Tarjolla olevat hakemistopalvelut ovat pääosin vain yleisluontoisia yhteystietohakemistoja.
 • Nyt luotava palveluhakemisto poikkeaa näistä merkittävästi, koska se on suunnattu juuri keksijöille ja tuotekehittäjille.
 • Se auttaa keksijöitä luomaan tarvitsemiaan kontakteja, kun palveluita tarjoavat tahot voivat kertoa siellä tarjonnastaan.
 • Myös keksijät voivat kertoa omasta osaamisestaan ja markkinoida palvelujaan verkostossa.

Yhteisömerkki

 • Keksimisen ja luovuuden tunnettuutta ja sen merkitystä kansantaloudessa voidaan tehokkaasti parantaa luomalla yhteisömerkki
 • Merkin käyttöoikeus voidaan myöntää yrityksille, joiden innovaatiotoiminta täyttää asetettavat kriteerit.
 • Merkistä kerätään vuosimaksu, kuten esimerkiksi Avainlippu-merkistä
 • Merkkiin voidaan siten liittää varainhankintaa, jolla ylläpidetään keksintötoiminnalle tärkeitä asioita.
 • Nyt perustettava yhteisömerkki kytketään tehokkaasti hakukonekäyttöön.
 • Tässä uudenlaisessa ratkaisussa merkin hakukonenäkyvyys on sen tärkeimpiä ominaisuuksia ja antaa merkin hankkineelle konkreettista hyötyä.

Kumppanuus

 • Keksinnön hyödyntäminen edellyttää vaiheittain tiivistyvää kumppanuutta monien tahojen kanssa.
 • Eteneminen vaatii resursseja, joiden oikeudet tulee turvata yhtä vahvasti kuin keksijänkin.
 • Tarvitaan siis monen tasoisia sopimuksia monista asioista, joista tunnetuin on salassapitosopimus eli NDA.

Sopimukset tärkeitä

 • Jo nyt verkossa on tarjolla monenlaisia sopimusmalleja keksintötoimintaan.
 • Niitä linkitetään ekosysteemin osaksi.
 • Varsinainen tavoite on kuitenkin saada luoduksi alku sellaiselle modulaariselle järjestelmälle, jossa sopimuksen voi koota poimimalla eritasoisista osista kuhunkin tilanteeseen optimaalisesti sopivan kokonaisuuden.
 • Sopimuksissa on varsinaisten sovittavien asioiden lisäksi aina monia muitakin kohtia, jotka määrittelevät sen juridisen kohtelun riitatilanteissa.

Idea-asteen suojauksen parantaminen

 • Ideoiden ja ideanikkareiden avuksi keksintöjen luotettavaan esittelemiseen hyödyntäjille luodaan sovellutus suojaamaan salassa pidettävää tietoa paljastettavaksi vaiheittain sopimusneuvottelujen edetessä.
 • Ekosysteemissä keksijä kirjoittaa keksinnöstään avoimen esittelyn, mutta salaa täydellisen kuvauksen
 • Salattu kuvaus viedään tietokantaan aikaleimattuna.
 • Keksijä julkistaa avoimen tiedon järjestelmässä ja sen uutisvirrassa
 • Myös yhteistyökumppaniehdokas voi tallentaa oman sen hetkisen tietotasonsa asiasta salattuna tietokantaan.
 • Jos myöhemmin syntyy epäselvyyttä kuka keksi mitäkin, voidaan asia tarkistaa salatuista dokumenteista.
 • Vain salauksen tehnyt dokumentin haltija voi tarvittaessa avata kuvauksen. Näin dokumentin sisältö pysyy aina tekijän hallinnassa.
Uskottu mies -periaate

Saatavuus ja hinnat

 • Ne otetaan käyttöön vaiheittain loppuvuodesta itsenäisinä elementteinä jotka yhdistysten kohtuuhintaisina jäsenpalveluina elävät kestävämmin kuin kaupalliset ratkaisut.
 • Peruspalvelut ovat keksijöille maksutonta yhteistyökumppanit (lähinnä yritykset) ovat maksajia.
 • Kokonaisuudessaan Keksijän Ekosysteemi on käytettävissä 2018 kesään mennessä.
 • Toimisto- ja Tuottavuusyhdistys ry
 • Yritysveistämö osk
 • Formlek Oy.

Innosilta

 • Tuotekehityksen ja innovoinnin ekosysteemi
 • Tavoitteena lisätä laadukasta sisältöä kotisivuille
 • Jokainen ammattialinen itse ylläpitää omia sivuja. (helpointa hallita omia sivuja)
 • Poimintavirta on laajennettu hakupalvelu kyseisiin tietolähteisiin, usein sivustoihin

Poimitaan tietolähteistä tiivistelmät

 • Uutisvirtatyyppinen Poimintavirta™, johon poimitaan tietolähteistä tiivistelmät.
 • Tietolähde tunnistetaan tarkasti, siksi sivusto on aina ajantasainen lähdetietoon nähden
 • Tietolähteen tunnistus mahdollistaa sivuston automaattisen ylläpidon.
 • Yhteissivustoja aloitetaan usein, mutta kaikki hiipuu suuren ylläpitotyöhön

Poiminnat koko artikkelista

 • Perinteinen ”Luo lisää… ” antaa kuvauksen sisällön alusta.
 • Poiminnat ovat koottu koko lähdetiedostosta
 • Tekoälyllä muodostettu tiivistelmä ei osoita tietolähteen paikkaa ja muuttaa sisällön sanoja
 • Tekoälyä hyödynnetään tiedon etsinnässä
 • Poimintoja voidaan julkaista eri sosiaalisissa ja printtimedioissa

Tieto luokitellaan.

 • Poiminnoissa tieto luokitellaan.
 • Luokitus parantaa huomattavasti tekoälyn laatua. (Lähde Fujitsun sote-ratkaisut)

Yrityshakemistoiksi

 • Sopii yrityshakemistoiksi, mikä mahdollistaa ansainnan
 • Poimintoja voidaan tehdä myös tietokannoista ja asiakirjoista
 • Poiminnoille voidaan antaa pääsyoikeuksia

Poimintavirta jaetaan kanaviin.

 • Kanavia voidaan luoda ja poistaa sekä piilottaa dynaamisesti
 • Mietittävä tuleeko kanavien määrä liian suureksi (sekava vaikutelma)
 • Uusia Poimintavirta en luodaan minuuteissa. Kehittäjille ja keksijoille suunnattu Poimintavirta on Innosilta.fi

Innosilta -Poimintavirta

 • Poimintoja, ajankohtaisia poimintoja
 • Oppaat
 • Tilaisuudet
 • Patentointi, yleiset asiat
 • Tavaramerkit, yleiset asiat
 • Innovaatiot mm. esimerkki innovaatiot
 • Facebook, Facebook sisällöstä vaikea hakea mitään myöhemmin

Kehitys -Poimintavirta

 • Insinööritoimistot, 3d-sunnitelu
 • Ohjelmoijat
 • Simulaatiot ja animaatiot
 • Protopajat, mm. 3D-tulostus
 • Testaus

Suojaus ja sopimukset -Poimintavirta

 • Uutuustutkimus
 • Patentit
 • Mallioikeudet
 • Tavaramerkit
 • Patenttitoimistot
 • Lakitoimistot
 • Sopimuspohjat

Markkinointi -Poimintavirta

Sosiaalinen media
Markkinointitoimistot
Markkinatutkimukset
Lehdistö
Radio / Tv

Alueet -Poimintavirta

 • Kehitysyhtiöt
 • Alueelliset yrittäjät
 • Järjestestöt

Rahoitus -Poimintavirta

 • Rahoitus -Poimintavirta
 • Avustukset
 • Kilpailut
 • Lainat

VAASA FACILITA

https://www.vaasafacilita.fi/

Luomme tarpeisiisi sopivimpia tilaratkaisuja.

VASEK

Seitsemän kunnan omistama seudullinen kehittämisyhtiö. Vaasa, Mustasaari, Maalahti, Laihia, Isokyrö, Korsnäs ja Vöyri
VASEKin tehtävät ovat
 • Seudullisen elinkeinoneuvonnan koordinointi ja toimialakohtaisten yrityspalvelujen tuottaminen,
 • Seudulliset elinkeinoihin ja yrittämiseen liittyvät kehityshankkeet ja
 • Seudun markkinointi.
 

Palvelut-yrityksille

Aloittavat yritykset
Apua ja tukea yrityksen perustamiseen saat Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startiasta. Luottamuksellinen ja maksuton palvelu antaa eväät oman liiketoiminnan perustamiseen ja sen jatkokehittämiseen.
Sulje
Toimivat yritykset
Suunnitteletko yrityksesi toiminnan kehittämistä? Kysy meiltä yritysneuvojilta, kerromme mahdollisuuksistasi kehittyä ja autamme kaikissa kysymyksissäsi maksuttomasti ja luottamuksella.
Sulje
Omistajavaihdokset
Omistajan- tai sukupolvenvaihdos antaa mahdollisuuden säilyttää yrityksen saavutukset myös tulevaisuudessa. Aloita suunnittelu ajoissa ja ota yhteyttä yritysneuvojaan!
Sulje
 

Yhteystiedot

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK - Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia
 
Yritysneuvoja
Stefan Råback
Toimitusjohtaja
358 50 590 2525
 
Riitta Björkenheim
Kehitysjohtaja
358 44 512 6612
 
Antti Alasaari
Yritysneuvoja
358 44 512 6613
 
Kenneth Dalkvist
Yritysneuvoja
358 50 543 0195
 
Sulje

Viexpo

Viexpo vie yrityksesi maailmalle

Autamme pieniä ja keskisuuria yrityksiä avaamaan ja kehittämään vientiään. Olemme osa Team Finland-verkostoa.
Maksuton vientineuvonta
 • Viexpon perustehtävä on auttaa yritystäsi vientiasioissa. Tarjoamme maksutonta vientineuvontaa yrityksille, jotka suunnittelevat viennin aloittamista, sekä yrityksille, jotka etsivät uutta näkökulmaa vientitoimintaansa. Yhdessä yrityksesi kanssa löydämme ratkaisun, joka palvelee juuri sinun yritystäsi.
 • Meillä viexpolaisilla on käytännön kokemusta siitä, mitä viennin aloittaminen tarkoittaa yrityksen toiminnassa.
 • Sinulla on mahdollisuus hyödyntää meidän osaamistamme maksutta.
 • Ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö, siitä se lähtee!
Maksuttoman vientineuvonnan aikana käydään yhdessä läpi mm. näitä teemoja:
 1. Miksi haluat aloittaa viennin?
 2. Mikä on oman tuotteesi tai palvelusi kilpailuetu?
 3. Mikä on tavoittelemasi kohderyhmä?
 4. Millä markkinalla tuotteellesi tai palvelullesi voisi olla kysyntää?
 5. Miten rahoitat viennin aloittamisen?
Sulje
 

Yhteystiedot

Asiantuntijat
Kristian Schrey
Toimitusjohtaja
358 50 572 8253
 
Kåre Björkstrand
Export Advisor
358 50 536 6655
 
Carita Pöntiö
Export Advisor
358 44 987 5484
 
Anne Viitala
Export Advisor
358 400 811 490
 
Maarit Mäkelä
Export Advisor
358 50 373 7044
 
Elina Ruohonen
Export Advisor
358 50 385 4373
 
Minna Jakobsson
Export Advisor
358 50 572 7404
 
Triinu Varblane
Export Advisor |
358 44 332 3134
 
Linda Jansson
Iestinnän ja markkinoinnin asiantuntija
358 44 537 0254
Sulje

Ylivieskan kaupunki

 • Tarjoamme kaupunkilaisille monipuolisia elinvoimapalveluita. Tuemme ja kehitämme yritysten toimintaedellytyksiä sekä kannattavan liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä Ylivieskaan.
 • Tässä onnistumme tekemällä aktiivista yhteistyötä yrityselämän, yrittäjäjärjestöjen ja eri sidosryhmien kanssa kaupungin sisäistä yhteistyötä unohtamatta
 

Palvelumme

Autamme
 • Yrityspalveluita, neuvontaa ja verkostoitumista
 • Autamme mielellämme yrittäjyyden elinkaaren eri vaiheissa.
 • Meiltä löydät monipuolisen kattauksen asiantuntijoiden neuvoja ja tukea, yritysverkostoja sekä erinomaisia työkaluja aina yrityksen perustamisesta omistajanvaihdokseen.
 • Palvelumme ovat maksuttomia ylivieskalaisille sekä paikkakunnalle sijoittuville yrityksille.
Sulje
 

Yhteystiedot

Elinvoimapalvelut
Juho Niemelä
Elinvoimajohtaja
040 679 5106
Juho.niemela@ylivi
 
Petri Sipilä
Yrityspalvelupäällikkö
040 579 4435
Petri.sipila@ylivieska.fi
 
Marjo Kivioja
Talouspäällikkö
044 410 6462
Marjo.kivioja@ylivieska.fi
 
Anna-Sofia Yrjölä
Asiakkuuspäällikkö
040 685 1265
Sofia.yrjola@ylivieska.fi
 
Anja Takkunen
Projektipäällikkö
040 158 0574
Anja.takkunen@ylivieska.fi
 
Sanna Nissilä
Yritysasiantuntija
044 429 4219
Sanna.nissila@ylivieska.fi
 
Sami Vuolteenaho
Yritysasiantuntija
040 595 6787
Sami.vuolteenaho@ylivieska.fi
Sulje

YritysKannus

 • YritysKannus on Kannuksen kaupungin omistama kehitysyhtiö, Pohjanmaan paras yritysten palvelija ja kehittämisen kumppani.
 • Meillä on aina ihminen tavattavissa!
 • Meillä saat tukea ja Palvelua HETI - meillä olet kuningas!
 
Yhden luukun periaatteella

Apuja sivulla Omistajanvaihdos 

 
Sulje
 

Yhteystiedot

YritysKannus Oy
Jukka Oravainen
Toimitusjohtaja
040 778 4262
Jukka.oravainen@kannus.fi
 
Noora Pajala
Yrityskehittäjä
044 4745 237
Noora.pajala@kannus.fi
 
Anna Hernesniemi
Projektipäällikkö
040 486 4772
Anna.hernesniemi@kannus.fi
Sulje


Yrityssalo Oy

Yrittäjyyden palvelukeskus

 • Asiantuntijamme ovat kaikkien Salossa toimivien ja Saloon sijoittuvien yritysten sekä yrittäjiksi aikovien palveluksessa.
 • Tehtävämme on kehittää Salon alueen kasvun edellytyksiä ja yritysten kilpailukykyä. Palvelumme ovat yrityksille maksuttomia. Tervetuloa mukaan yhteistyöhön!
 

Yrityspalvelut

Kattavat yrityspalvelut

Yrityssalo kehittää Salon elinkeinoelämän kasvun edellytyksiä ja kilpailukykyä sekä markkinoi seutua vetovoimaisena toimintaympäristönä.
Me Yrityssalossa tarjoamme palveluita yrityksille ja yrittäjiksi aikoville Salossa ja Somerolla. Autamme myös sijoittautumiseen liittyvissä asioissa Salossa.

Yrityspalveluistamme saat asiantuntijoiden apua yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä,  kontakteja yhteistyökumppaneillemme sekä erinomaisia työkaluja käyttöösi. Palveluistamme hyötyvät kaiken kokoiset ja kaikkien toimialojen yritykset yrityksen koko elinkaaren ajan.

Yrityssalo on Salon kaupungin kehittämis- ja elinkeinoyhtiö. Toimintaamme rahoittaa Salon kaupunki sekä lukuisat projektit, jotka mahdollistavat uudet avaukset alueen toimintaympäristössä.  Palvelumme ovat maksutonta ja ehdottoman luottamuksellista.

Ota yhteyttä! Soita 044 778 2142 tai chattaa!

Sulje
Aloittavalle yritykselle

https://yrityssalo.fi/yrityspalvelut/aloittavalle-yritykselle/

Yrityssalo tarjoaa monipuoliset palvelut yrittäjyyden alkutaipaleelle. Asiantuntijamme ovat apunasi, kun harkitset yrittäjyyttä, suunnittelet yritystoimintaa, olet perustamassa yritystä tai olet jo jonkin aikaa toiminut yrittäjänä.

Yrityssalo tarjoaa aloittavalle yrittäjälle:

Sulje
YritysTulkki
 • Yritystulkista löytyy yrittämisen perustieto. Selkeällä opastuksella ja hyvillä neuvoilla voit kehittää yritystoimintaasi tai perustaa uutta. Yritystulkista löytyy laskentaohjelmat, suunnitelmat, sopimuspohjat yrityksen suunnitteluun, rahoitukseen, perustamiseen sekä talouden ja markkinoinnin omatoimiseen hoitamiseen.
Sulje
 
Henkilöstö

Yrityssalon henkilöstö

Ota yhteyttä soittamalla tai sähköpostitse. Voit myös varata ajan lyhyeen onlinetapaamiseen (15 min). Sähköposti kaikille etunimi.sukunimi@yrityssalo.fi
 
JYRKI MOILANEN
Toimitusjohtaja
044 778 7712
 
MAIJA PIRVOLA
Kehittämispäällikkö
044 5157 637
 
JUKKA HEINONEN
Erityisasiantuntija
044 546 0035
 
JOUKO URMAS
Erityisosaaminen: Invest in ja sijoittumispalvelut
044 778 2115
 
ARMI METSÄNOJA
Erityisosaaminen: alkavat yrittäjät, starttiraha, SUK
044 546 0039
Armi.metsanoja@yrityssalo.fi
 
TIINA BACKMAN
Erityisosaaminen: matkailuala
041 5455 515
 
TOMMI VIRTANEN
Erityisosaaminen: kv-rekry, oppilaitosyhteistyö
044 547 7711
 
HENNA KYYRÄ
Erityisosaaminen: elintarvikeala
050 323 7754
 
JUSSI SOMERPALO
Erityisosaaminen: Bio- ja kiertotalous
050 911 2580
 
MARKUS LAINE
Erityisasiantuntija
050 323 9128
 
ANTTI NUUTINEN
Kehityspäällikkö | Turun yliopisto
Ankanuu@utu.fi
050 322 8794
 
JUHA METSÄNOJA
Erityisosaaminen: monikulttuurinen työnantajayhteistyö
044 546 0043
Sulje

YritysVoimala

YritysVoimala palvelee Hyvinkään, Riihimäen, Hausjärven ja Lopen yrityksiä. Apua saavat niin toiminnassa olevat kuin myös perustettavat yritykset.
ALOITTAVAT YRITYKSET

Kuinka alkuun?

YritysVoimalan Uusyrityskeskus tarjoaa oman yrityksen perustamista suunnittelevalle henkilökohtaista, luottamuksellista ja maksutonta neuvontapalvelua liikeidean arvioinnissa sekä muissa yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa, jotta perustettavalla yrityksellä olisi mahdollisimman hyvät edellytykset kannattavaan toimintaan.

Henkilökohtaisissa neuvotteluissa pääsemme keskittymään juuri sinun liikeideaasi ja käymme läpi sinua askarruttavia kysymyksiä. Soita ja varaa aika maksuttomaan neuvontaan, puh. 010 322 2500

Sulje
 

YRITYKSEN KEHITTÄMINEN

Tarjoaa maksutonta neuvontaa

YritysVoimala tarjoaa maksutonta neuvontaa kaikille toimiville yrityksille Hyvinkään – Riihimäen talousalueella. Jos yrityksen toimintaa kaipaa kehittämistä, tehostamista, uusia toimitiloja tai yhteistyökumppaneita, ota yhteyttä YritysVoimalaan.

YritysVoimalan neuvonta kattaa yrityksen kehittämisen ja liiketoiminnan suunnittelun avustamisen sekä neuvonnan markkinointiin, hallintoon, henkilöstöasioihin, sukupolven vaihdoksiin ja rahoitukseen liittyvissä asioissa. YritysVoimala avustaa yrityksiä myös verkostoitumisessa, kansainvälistymisessä ja toimitilojen etsimisessä alueelta.

Tarvittaessa asiakkaat ohjataan edelleen YritysVoimalan yhteistyökumppaneiden luo; yhteistyökumppaneita löytyy monelta eri alalta, ja niiltä saa asiantuntevaa neuvontaa sekä palveluita. Yhteistyökumppaneiden palvelut voivat olla maksullisia. Lopullisen päätöksen maksullisten palveluiden käyttämisestä tekee aina asiakasyritys itse.

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen:
Riitta Juurikka-Immonen, assistentti, puh. 040 725 7625, riitta.juurikka-immonen(ät)yritysvoimala.fi

Sulje

Sopimustyökalut

Agensin sopimustyökalut

YritysVoimala on tehnyt Agens Oy:n kanssa sopimuksen, jonka pohjalta Agensin sopimustyökalut ovat maksutta YritysVoimalan käytettävissä. Agensin yrityspaketti sisältää keskeisimmät sopimukset ja asiakirjat yritysten hallinnointiin ja sopimusten tekemiseen. Agensin palvelusta löytyvät myös keskeisimmät yrittäjien henkilökohtaisten asioiden sopimukset ja kauppakirjat.

Lisäksi Agens Oy tarjoaa sopimusten jatkoräätälöintiä ja räätälöitävien sopimusten tarkastamista sekä tuntijuristityötä vaativiinkin yritysjuridiikan asioihin.

Ota yhteys YritysVoimalaan sopimusasioiden kuntoon laittamiseksi.

Sulje
 

Ota yhteyttä

Toimipisteemme

Business Park
Kaartokatu 2, 11100 Riihimäki (HAMK)

Hyvinkään Villatehdas
Kankurinkatu 4 – 6, 05800 Hyvinkää

Puhelin 010 322 2500 (vaihde)
Ajanvaraus ma-pe klo 9.00 – 16.00

Sulje

Yrittäjyys asuu Äänekoskella

Ilmaiset palvelumme yrityksille

Aloittava yrittäjä

Aloittava yrittäjä! Meiltä saat kattavat ohjeet yritystoiminnan aloittamiseen veloituksetta.

Ennen yrityksen perustamista, ota meihin yhteyttä ja mietitään yhdessä sinulle sopiva ratkaisu.

Sulje
Toimiva yritys

Tarjoamme yrittäjille ja yrityksille maksutonta neuvontaa yrityksen kaikkiin elinkaaren vaiheisiin.

Palvelumme keskittyvät erityisesti investointeihin, kehittämiseen ja omistajanvaihdoksiin.

Sulje
Sijoittumispalvelut

Tervetuloa Äänekoskelle! Äänekoski tarjoaa yrityksille innovatiivisen ja kansainvälisen teollisen toimintaympäristön.

Sijaitsemme keskellä Suomea hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Sulje
 

Tukea yrittäjyyden alkuvaiheeseen tai yrittäjyyskokeiluun

Kokoaikaisen yrittäjyyden tueksi
Kokoaikaisen yrittäjyyden tueksi voit hakea starttirahaa (6kk+6kk) TE-toimistosta. Mikäli olet työttömänä työnhakijana sinulla on myös mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä sivutoimisena 4kk ajan työttömyysetuudella. Olethan kuitenkin ensimmäiseksi yhteydessä TE-palveluihin.
Tässä voit tutustua tarkemmin starttiraha- ja yrittäjyyskokeiluun sekä kuinka prosessit etenevät.
Sulje
 

Suunnittelemassa yrittäjyyttä?

Perustamisneuvonta

Oletko suunnittelemassa yrittäjyyttä? Kaikki alkaa LTS:stä eli liiketoimintasuunnitelmasta!  

Olet ehkä päättänyt perustaa tai ostaa yrityksen. Ehkä pohdit omaa yrittäjyyttä ja sinulla voi olla mielessäsi idea, jota haluaisit jalostaa. Liikeideaa on tärkeää aluksi jäsentää kirjallisesti omaan liiketoimintasuunnitelmaan. Liiketoimintasuunnitelmaa on hyvä päivittää säännöllisin väliajoin myös yrittäjänä.

Henkilökohtaisen neuvontamme kautta saat puolueetonta neuvontaa liiketoimintasuunnitelmasi laatimiseen. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Yritysten perustamisneuvontamme on maksuton palvelu.  

Sulje
Rahoitus- ja tulossuunnitelma

Lataa tästä laskelmat yrityksesi kannattavuuden ja rahoituksen suunnitteluun

Starttirahan hakemista ja yrityksen rahoitusta varten  tarvitset LTS:än lisäksi kannattavuuslaskelmia. Laskelmien avulla voit alustavasti kartoittaa ja selkiyttää itsellesi oman liiketoimintasi kannattavuutta sekä suunnitella yrityksesi rahoitusta.

Mikäli tarvitset apua laskelmissa, kuten kannattavuuslaskelmien laatimisessa, kassavirtalaskelmissa tai rahoituksen suunnittelussa, niin olethan yhteydessä yritysneuvojiimme. 

Sulje
Perustamisopas

Perustamisopas apuna yrityksen perustamisessa

Perustamisopas on aloittavan yrittäjän tietopankki. Uusyrityskeskuksen sivuilta löydät perustamisoppaat myös muilla kielillä. Perustamisopas ohjaa ja neuvoo sinua muun muassa:

 • Miten laadit liiketoimintasuunnitelman ja tarvittavat laskelmat
 • Mistä voit saada rahoitusta yrityksesi alkutaipaleelle tai kehittämiseen
 • Miten yrityksen rekisteröinti tapahtuu
 • Mitä markkinoinnissa tulisi huomioida tai miten vastuullisuus sisällytetään osaksi omaa liiketoimintaa
 • Miten uusiutua ja kehittyä
Sulje
 

Me

Sari Åkerlund
Elinvoimajohtaja | Toimitusjohtaja
050 598 7447
 
Esa Lehmonen
Yritysneuvoja
Esa.lehmonen@aanekoski.fi
040 156 2583
 
Vesa Alakärppä
Yritysneuvoja
Vesa.alakarppa@aanekoski.fi
0406681978
 
Milla Hytönen
Matkailu- ja markkinointiasiantuntija
Milla.hytonen@aanekoski.fi
040 191 7542