SALASSAPITOSOPIMUS, YKSIPUOLINEN


Tämä Keksintösäätiön salassapitosopimusmalli on ohjeellinen tilanteissa, joissa vain sopimuksen toinen osapuoli luovuttaa luottamuksellista tietoa.

Tämä malli ei voi ottaa huomioon käytännön tapauksissa yksittäisiä sopimuksen laadintaan vaikuttavia seikkoja.

Keksintösäätiö tai sen puolesta toimivat henkilöt eivät vastaa tämän mallin tai sen sisältämien tietojen käytön seurauksista.
Salassapitosopimuspohja_yksipuolinen_su_2011.pdf

Copyright © Keksintösäätiö 2011

SALASSAPITOSOPIMUS, MOLEMMINPUOLINEN


Tämä Keksintösäätiön salassapitosopimusmalli on ohjeellinen tilanteissa, joissa molemmat sopimuksen osapuolista luovuttavat luottamuksellista tietoa.

Tämä malli ei voi ottaa huomioon käytännön tapauksissa yksittäisiä sopimuksen laadintaan vaikuttavia seikkoja.

Keksintösäätiö tai sen puolesta toimivat henkilöt eivät vastaa tämän mallin tai sen sisältämien tietojen käytön seurauksista.
Salassapitosopimuspohja_molemminpuolinen_su_2011.pdf
Copyright © Keksintösäätiö 2011