Sähkön-online seuranta sovellutuksia.

Vahtisi energian säästössä

 • Energiavirasto on kehottanut kaikkia suomalaiskoteja välttämään sähkönkulutusta ruuhkapiikkien aikana.
 • Virtanen.ai antaa sinulle analyysin siitä, miten hyvin olet onnistunut ajoittamaan sähkön käytön.
 • Maksuton palvelu
 • Auttaa kaikkia kotitalouksia seuraamaan energiakulutustaan ja sen kustannuksia.
 • Sähkönkulutuksesi laiteryhmittäin ja laitteiden käytön kustannukset sähkön pörssihinnan tai CO₂-päästökertoimen perusteella
Näin pääset alkuun
Tiedot sähkön kulutuksesta kerätään Fingridin Datahub -palveluun
 1. Kirjaudu Fingrid Datahubiin Suomi.fi -palvelun kautta.
 2. Siirry energiasopimuksesi lisätietoihin
 3. Lataa energiaraporttisi tiedot
 4. Lähetä lataamasi raportti Virtanen.ai -palvelun analysoitavaksi
Sulje

Sähkön-online seuranta sovellutuksia.

Cle­box

 • Tar­koi­tet­tu eri­tyi­ses­ti säh­kö­läm­mit­tei­sii kotei­hin, vapaa-ajan asun­toi­hin ja pk-yri­tyk­siin ohjaa­maan säh­kön­ku­lu­tus­ta.
 • Läm­pö­ti­lan las­ke­mi­nen on teho­kas tapa sääs­tää läm­mi­tys­kus­tan­nuk­sis­sa, mut­ta Cle­Boxin tuo­ma sääs­tö ei perus­tu muka­vuu­des­ta tin­ki­mi­seen.
 • Hyö­dyn­tää älyk­kääs­ti kaik­kia vuo­ro­kau­den hal­po­ja tun­te­ja ja jak­sot­taa läm­mi­tys tapah­tu­vak­si usea­na eri ajan­koh­ta­na
 • Säh­kö­las­kun pie­ne­ne­mi­sen lisäk­si Cle­Box pie­nen­tää myös hii­li­ja­lan­jäl­keä­si
Cle­Box- jär­jes­tel­män toimintaperiaate

1. Cle­Box on säh­kö­pää­kes­kuk­sen yhtey­teen asen­net­ta­va lai­te, joka sääs­tää säh­köä älyk­kääs­ti. Cle­Box ohjaa eri säh­kö­läm­mi­ty­se­le­ment­te­jä mm. läm­min­ve­si­va­raa­jaa, lattia‑, kat­to- ja pat­te­ri­läm­mi­tys­tä. Kulu­tus ohja­taan auto­maat­ti­ses­ti vuo­ro­kau­den edul­li­sim­mil­le tun­neil­le. Ohjaus perus­tuu säh­kö­pörs­sin tun­ti­hin­toi­hin, Ilma­tie­teen lai­tok­sen sää­en­nus­tee­seen ja asiak­kaan miel­ty­mys­ten mukaan ase­tet­tui­hin rajoihin.

2. Cle­Box ei ohjaa pel­käs­tään läm­mi­tys­tä, ohjauk­sen pii­riin voi­daan jous­ta­vas­ti lisä­tä mikä tahan­sa säh­köä kulut­ta­va lai­te, jon­ka ohjaus voi sääs­tää ener­gi­aa, lisää asu­mis­mu­ka­vuut­ta tai tur­val­li­suut­ta. Lait­teel­la voi ohja­ta jopa 12:ta läm­mi­tys­koh­det­ta tai muu­ta sähkönkulutuspistettä.

3. Lait­teen toi­min­to­ja voi­daan ohja­ta lan­gat­to­mas­ti tie­to­ko­neel­la, table­til­la ja älypuhelimella

4. Cle­Boxis­sa on lukui­sia hyö­dyl­li­siä lisätoimintoja:

 • KOTONA/POISSA ‑toi­min­to: voit las­kea koti­si läm­pö­ti­laa mat­kan tai työ­päi­vän ajaksi.

 • Muo­kat­ta­vat läm­pö­ti­lan mukavuusasetukset.

 • Voit tar­kas­tel­la his­to­ria­tie­to­ja: läm­pö­ti­lat, säh­kön hin­nat ja kulu­tuk­sen ohjaukset.

 • Huo­ne­läm­pö­ti­lan las­ku yhdel­lä asteel­la sääs­tää ener­gi­aa noin 4–5%.

Sulje
 

Celeonin sähkön pörssihinnan tunnistavilla laitteilla

 • Käytä Celeonin älykästä hallintaa pienentääksesi lämmityskustannuksia valtaosalla sähköä käyttävistä laitteista
 • Laite sopii myös joidenkin maalämpöpumppujen ja ilma-vesilämpöpumppujen hallintaan.
 • Älykäs hallintaominaisuus sopii myös akkujen ja sähköautojen latauksen hallintaan.
Puhelinsovellukset
 • Sovelluksellamme avulla voit kätevästi tarkkailla ja hallita laitteitasi missä päin maailmaa tahansa.
 • Haluatko muuttaa ilmalämpöpumpun lämpötila-asetusta tai käynnistää lämmityskattilan?
 • Avaa vain sovellus ja muuta asetusta muutamalla klikkauksella!
 • Sulje
Sulje
Jatkuva tuotekehitys
 • Kehittämällä uusia ominaisuuksia ja parantamalla jatkuvasti olemassa olevia ominaisuuksia.
 • Myös töitä parantaaksemme älykästä hallintaa
 • Voit säästää vielä enemmän
 • Huomaat varmasti parannukset!
Sulje
Joustavat mukautusvaihtoehdot
 • Celeonin älykkäällä hallinnalla voit mukauttaa asetuksia kaikkiin tarpeisiisi.
 • Huomioimaan lämmityslaitteiden kaikki ominaisuudet
 • Käyttäjät voivat valita lämmitykseen käytettävien tuntien päivittäisen määrän
 • Hallita lämmitystä sähkölle annetun rajahinnan perusteella
Sulje
 

Cozify

Mitä tarvitsen?

 • Tarvitset asuntoosi Cozify-älyhubin Premium-tilauksella
 • Pörssisähköön perustuvan sähkösopimuksen
 • Cozifyyn yhdistetyn lämmityslaiteyhteyden
 • Laitteet, joiden sähkönsyöttöä ohjataan releellä tai pistorasialla
Sulje
Teeman kautta
 • Laitteen asetukset haluttuun tilaan teeman kautta
 • Suora yhteys tuetun laitteiden asetuksiin
 • Tarkista aina laitteen valmistajalta onko laitetta mahdollista kytkeä älykoti- / kotiautomaatiojärjestelmiin
Sulje
Rele-yhteys
Kärkitieto rele-yhteys laitteen kysyntäjoustoasetukseen
Sääntöön voi lisätä laitteita joita voi ohjata potentiaalivapaalla releellä
Tarkista aina laitteen valmistajalta
Sulje
ON/OFF -ohjaus
 • Laitteet, joiden sähkönsyöttöä ohjataan releellä tai pistorasialla
 • Löytyy itsessään ON/OFF-toiminnallisuus (älyvalaisin, älypistoke).
 • Tarkista aina laitteen valmistajalta
 • Kaikkia laitteita ei suositella ohjattavaksi ON/OFF -sähkönsyötöllä
21.11.2023
HAKU Päättynyt

Apu+Raha

Keksintösäätiö

Hakemuksen pohjalta tehtävä arviointi- ja sparrauspalvelu

Rahoitusta voidaan myöntää vain rajallisesti
Kaikki hyvätkään hakemukset eivät johda myönteiseen rahoituspäätökseen
Kaikille hakijoille tuotettavan Apu-palvelun merkitys on kuitenkin usein jopa rahoitusta suurempi
 

Millaisia hankkeita etsitään rahoitettaviksi?

 1. Uutta maailmassa
 2. Riittävän oivaltavia, keksinnöllisiä
 3. Hyödyllisiä, laillisia ja hyväksyttäviä
 4. Toteutettavissa olevia
 • Hanketta ei olisi suunniteltu valmiiksi
 • Markkinoita ei vielä tunnettaisi
Ideoita ja aihioita kehitetään punnituilla menetelmillä kohti uskottavaa kaupallista hyödyntämistä
Palvelua voi hakea myös
Tällöin palvelun pääsisältö keskittyy Apu-osuuteen
 
 
Arvioidaan seuraavien kriteerien pohjalta:
 
 
Sulje

Myönnettävä rahoitus voi olla enintään 10.000 €

Mikäli hanke on vakuuttavasti perusteltu, voidaan myös suurempaa rahoitusta harkita
Esitettäviltä hankkeilta ei vaadita omarahoitusosuutta
Ulkopuolinen rahoitus ovat sallittuja
 

Apu+Raha-aikataulu

 1. Hakukierros 1.10. – 31.10.2023
 2. Hakemusten Apu-palvelu 
Huom. Uusi hakukierros käynnistynynt 1.10. 2023
HAKU Päättynyt

Apu+Raha

Keksintösäätiö

Hakemuksen pohjalta tehtävä arviointi- ja sparrauspalvelu

Rahoitusta voidaan myöntää vain rajallisesti
Kaikki hyvätkään hakemukset eivät johda myönteiseen rahoituspäätökseen
Kaikille hakijoille tuotettavan Apu-palvelun merkitys on kuitenkin usein jopa rahoitusta suurempi
 

Millaisia hankkeita etsitään rahoitettaviksi?

 1. Uutta maailmassa
 2. Riittävän oivaltavia, keksinnöllisiä
 3. Hyödyllisiä, laillisia ja hyväksyttäviä
 4. Toteutettavissa olevia
 • Hanketta ei olisi suunniteltu valmiiksi
 • Markkinoita ei vielä tunnettaisi
Ideoita ja aihioita kehitetään punnituilla menetelmillä kohti uskottavaa kaupallista hyödyntämistä
Palvelua voi hakea myös
Tällöin palvelun pääsisältö keskittyy Apu-osuuteen
 
 
Arvioidaan seuraavien kriteerien pohjalta:
 
 
Sulje

Myönnettävä rahoitus voi olla enintään 10.000 €

Mikäli hanke on vakuuttavasti perusteltu, voidaan myös suurempaa rahoitusta harkita
Esitettäviltä hankkeilta ei vaadita omarahoitusosuutta
Ulkopuolinen rahoitus ovat sallittuja
 

Apu+Raha-aikataulu

 1. Hakukierros 1.10. – 31.10.2023
 2. Hakemusten Apu-palvelu 
Huom. Uusi hakukierros käynnistynynt 1.10. 2023
HAKU Päättynyt

Apu+Raha

Keksintösäätiö

Hakemuksen pohjalta tehtävä arviointi- ja sparrauspalvelu

Rahoitusta voidaan myöntää vain rajallisesti
Kaikki hyvätkään hakemukset eivät johda myönteiseen rahoituspäätökseen
Kaikille hakijoille tuotettavan Apu-palvelun merkitys on kuitenkin usein jopa rahoitusta suurempi
 

Millaisia hankkeita etsitään rahoitettaviksi?

 1. Uutta maailmassa
 2. Riittävän oivaltavia, keksinnöllisiä
 3. Hyödyllisiä, laillisia ja hyväksyttäviä
 4. Toteutettavissa olevia
 • Hanketta ei olisi suunniteltu valmiiksi
 • Markkinoita ei vielä tunnettaisi
Ideoita ja aihioita kehitetään punnituilla menetelmillä kohti uskottavaa kaupallista hyödyntämistä
Palvelua voi hakea myös
Tällöin palvelun pääsisältö keskittyy Apu-osuuteen
 
 
Arvioidaan seuraavien kriteerien pohjalta:
 
 
Sulje

Myönnettävä rahoitus voi olla enintään 10.000 €

Mikäli hanke on vakuuttavasti perusteltu, voidaan myös suurempaa rahoitusta harkita
Esitettäviltä hankkeilta ei vaadita omarahoitusosuutta
Ulkopuolinen rahoitus ovat sallittuja
 

Apu+Raha-aikataulu

 1. Hakukierros 1.10. – 31.10.2023
 2. Hakemusten Apu-palvelu 
Huom. Uusi hakukierros käynnistynynt 1.10. 2023
HAKU Päättynyt


Luonnospohja Apu+Raha hakemukselle

Alla olevasta linkistä latautuu Microsoft Word-tiedosto, jossa voi tehdä hakemus -luonnoksen.

Verkkohakemus pitää täyttä yhdellä kertaa, joten tällä tiedostolla voidaan muokata tiedot, jotka sitten kopioidaan ja valinnat asentaa verkkohakemukseen.

Windows tallenttaa tiedoston "Ladatut tiedostot" hakemistoon.

 
 
Tiedoston ohje
Anna tiedostolle muokkausoikeudet
 
Täytä tiedostoon pyydetyt kuvaukset punaisen rivin alapuolelle
 
Merkkien määrän tarkistus
Valitse ('maalaa') teksti, jonka merkkien määrän haluat tietää.
Wordin vasemassa alakulmassa on sanojen määrä.
 
Klikkaa sanojen määrää. Saat tiedot:
 
Sulje
 

Nyt myös PDF Keksintösäätiön sivuilla

Word-pohjan etuina mm. se, että näet yhdellä silmäyksellä ko tekstin.
Teksti ei leikkaudu automaattisesti poikki, jos olet ylittänyt sallitun merkkimäärän.
Voit helposti katsoa, kuinka ja mistä voit tiivistää tekstin sopivan pituiseksi.
# 11.10.2023 13.06:00

Päivitetty


Runar Bäckströmin säätiön apuraha

Vuoden 2024 haku aukeaa 1.10.2023 ja päättyy 16.12.2023

 • Säätiön tarkoituksena on rohkaista ja edistää keksintötoimintaa, joka on hyödyksi suomalaisille yrityksille ja vahvistaa näin yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.
 • Voidaan myöntää yksityisille ihmisille, työryhmille, yrityksille ja yhteisöille.
 • Ei edellytetä muodollista pätevyyttä, kuten tiettyä oppiarvoa.
Tukee Suomen teollisuutta
Teollisuuden määritelmä täytyy, jos keksijällä on oma yritys tai omaa yritystä ollaan perustamassa. 

Rahoituksella pyritään varmistamaan, että keksinnön kehittäjällä on mahdollisuus keskittyä idean kaupallistamisen ja auttaa keksijän palkkakuluissa.
Sulje
Toimii käytännössä
Uusi keksintö ei ole liian abstrakti vaan sen toimivuus pystytään todentamaan. Keksinnön meriitiksi nähdään myös se, jos hakija pystyy esittelemään idean selkeästi.

Hakemuksen tueksi on mahdollista liittää materiaalia, joka helpottaa keksinnön ymmärtämistä. Hakemusvaiheessa keksinnöllä ei tule olla kuitenkaan vielä olemassa olevaa liikevaihtoa.
Sulje
Kaupallinen potentiaali
Keksintö pystytään kaupallistamaan muutaman vuoden sisällä. Säätiön on mahdollista tukea kriteerit täyttävää keksintöä useamman vuoden ajan.
Sulje
 • Apurahahakemukset käsitellään luottamuksellisesti.
 • Apurahan saajan tulee pyydettäessä antaa selvitys myönnettyjen varojen käytöstä ja kehitysohjelman etenemisestä.
 

Aikaisemmin jaetut apurahat

Mikä on Apu+Raha?

Innovaattoreille neuvontaa ja rahoitusta

 • Palvelua voi hakea yksityishenkilönä tai yrityksen nimissä
 • Apurahat ovat tyypillisesti enintään 10.000 € arvoisia
 • Apu+Raha-palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla
 • Vastaa kentissä esitettyihin kysymyksiin huolellisesti ja ajatuksella
 • Suunnittele siis hakemuksesi sisältö tarkkasti etukäteen, ja kirjoita hakemus itsellesi esim. Word dokumentiksi.

Käynnissä oleva hakuaika on 1.10 – 31.10.2023

# 7.10.2023 10.38:33

Päivitetty

Voisiko tästä olla hyötyä protoissa?

Ota muovi omiin käsiisi: muoviverstas

Muoviamo

Muoviverstas toimii 4.5.-7.7. Keran halleilla

Espoon kaupungin ja Muoviamon järjestämällä verstaalla työstetään kierrätysmuovia
 • Tuotteiksi
 • Taide- ja käyttöesineiksi
 • Koruiksi
 
Muovia
 • Rouhitaan
 • Sulatetaan
 • Puristetaan muotteihin
 • Silitetään
 • Punotaan
 

Kuinka vastuullinen materiaali muovi voi olla

 • Keveys vähentää kuljetusten päästöjä
 • Kestävyys tapaturmia
 • Tiiviys ruokahävikkiä
 • Kierrätettävyys uusien luonnonvarojen tarvetta
 

Maksutonta

Verstas ei kata osallistujien tapaturmavakuutusta
Verstaalla on osallistujien käyttöön suojavarusteita muovin työstöön
Työpajat sopivat yli 13-vuotiaille
 

Keran halleilla

Karamalmintie 2
Espoo
Kartta
 
Sulje
 

Ilmoittaudu

PRH

Neuvonta patentti- ja hyödyllisyysmalliasioissa

 • Asiakasneuvojamme ja neuvontainsinöörit neuvovat patentteja ja hyödyllisyysmalleja koskevissa asioissa.
 • Neuvontainsinöörin tavoitat parhaiten sähköpostilla tai puhelimitse asiakaspalvelun kautta.
 • Tapaamisesta neuvontainsinöörin kanssa kannattaa sopia etukäteen.
Yhteystiedot

Puhelinnumero
029 509 5858, ma - pe klo 9.00 - 15.00

Käyntiosoite
Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki

Sähköposti
neuvonta.patentti(a)prh.fi

Sulje
 

Neuvomme näissä asioissa

Yleisluonteisia vastauksia mm.
 • Minkälaiset keksinnöt ovat patentoitavissa tai suojattavissa hyödyllisyysmallilla
 • Mitä hakemukseen tarvitaan
 • Miten hakemuksen käsittely tapahtuu PRH:ssa
 • Miten patentoidaan ulkomailla
 • Mikä on patentti- ja hyödyllisyysmallilain, -asetuksen tai -määräysten sisältö.
Sulje
 
Hakusanat:
PRH oppaat

PRH

Maksuttomat tietokannat

Patenttijulkaisuja on kahdenlaisia:
 • Hakemusjulkaisuja
 • Myönnetyistä patenteista tehtyjä julkaisuja.
 • Ennen kuin haet patenttia, sinun kannattaa selvittää keksinnön uutuutta maksuttomista tietokannoista.
 • Voit myös teettää ennakkouutuustutkimuksen asiantuntijallamme tai tilata muita tutkimuspalvelujamme.
Seuraavat maksuttomat tietokannat:
Patenttitietopalvelu – tiedot suomalaisista patenteista, hyödyllisyysmalleista ja lisäsuojatodistuksista (SPC)
Espacenet-tietokanta – patenttijulkaisuja kaikkialta maailmasta
Teollisoikeuslehdet-palvelu
 • Patenttilehti – koonti patentteihin ja lisäsuojatodistuksiin liittyvistä kuulutuksista ja tiedoksiannoista, kuten hakemusten julkiseksitulot ja myöntämiset. Tieto rekisteröinneistä kuulutetaan automaattisesti rekisteröinnin yhteydessä. Näin ollen uusia rekisteröintejä voidaan julkaista päivittäin.
 • Hyödyllisyysmallilehti – koonti hyödyllisyysmalleihin liittyvistä kuulutuksista ja tiedoksiannoista, kuten hakemusten julkiseksitulot ja rekisteröinnit. Tieto rekisteröinneistä kuulutetaan automaattisesti rekisteröinnin yhteydessä. Näin ollen uusia rekisteröintejä voidaan julkaista päivittäin.
 • Patenttihakemukset tulevat julkisiksi yleensä vasta 18 kuukauden kuluttua tekemispäivästään. Siispä etsimäsi hakemus voi hyvinkin olla vireillä, vaikka et sitä tietokannasta vielä löydäkään.
Sulje

PRH

Julkaisut

Julkaisut liiketoiminnan kehittämiseen
Oppaat ja käsikirjat on suunnattu erityisesti pk-yrityksille
Soveltuvat myös yleisesti liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, itseopiskeluun sekä opetuksen tukimateriaaliksi.

Aineettoman omaisuuden huoltokirja

 • Erityisesti startup- ja pk-yrityksille suunnattu tiivis tietopaketti yrityksen liiketoiminnassa huomioitavista aineettoman omaisuuden (IP) suojaamisen ja hallinnan perusasioista.
 • Tavaramerkin suojaaminen ulkomailla
 • Aineettomien oikeuksien opas
 • Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry on julkaissut oppaan Osaatko suojata aineettoman omaisuutesi?
Sulje
 

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa

Aalto-yliopisto
Tiivistelmä
 
Tekijä(t): Koivukunnas, Pekka
Aalto University Professional Development
Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 20/2012
Sulje

PRH

Oppaat, käsikirjat ja koulutus

Oppaat ja käsikirjat
PRH:n sanastot
 • Sanasto on hyödyllinen sekä tietojärjestelmien kehittäjille ja lainlaatijoille että PRH:n asiakkaille, joille PRH:n terminologia on voinut tuntua vaikeaselkoiselta ja oudolta
 • Teollisoikeudellinen sanakirja
 • Tavaramerkki,- mallisuoja- ja patenttisanasto suomi-ruotsi-englanti-saksa-ranska:
Sulje
 
Koulutus
 • Järjestämme säännöllisesti peruskursseja patentti-, tavaramerkki- ja mallisuoja-asioista.
 • Patentin peruskurssilla kerromme, mitä keksijöiden ja keksintöjä tekevien yritysten on syytä tietää immateriaalioikeuksista
 • Erityisesti patentista ja hyödyllisyysmallista keksintöjen ja teknisten ratkaisujen suojausvaihtoehtoina.
 • Peruskurssien lisäksi järjestämme koulutusta ja seminaareja eri aiheista. Voit kysyä myös organisaatiosi tarpeisiin räätälöityä koulutusta.
Sulje


Kolster Oy Ab

KUMPPANISI AINEETTOMAN OMAISUUDEN MAAILMASSA

PATENTIT
LAKIPALVELUT
BRANDIN SUOJAAMINEN
 

Aineettomasta omaisuudestasi kilpailuetua

 IPR-strategia
 • Miten ja miksi hoidat, hankit ja suojaat aineetonta omaisuuttasi, sekä miten se tuottaa yrityksellesi lisäarvoa.
 • IPR-strategia ohjaa yrityksesi IPR-toimintaa tuottamaan kustannustehokkaasti lisäarvoa liiketoiminnalle.
 • IPR-strategian merkitys korostuu erityisesti rahoituskierrosten yhteydessä, sillä oikein hoidettu IPR-salkku nostaa yrityksesi arvoa.
Sulje
Mallioikeudet
 • Tehokas suojamuoto, jolla voidaan suojata tuotteen ulkoasua
 • Muilla suojakeinoilla ei voi suojella tuotteen muotoilua
 • Muun muassa vaatemallia, kankaiden kuviointia, graafisia käyttöliittymiä ja graafisia symboleja, logoja, pakkauksia ja kirjasintyyppejä
 • Kansainväliseen suojaukseen on paljon vaihtoehtoja
Sulje
Patenttihakemuksen laadinta
20 vuoden suojan uudelle tekniselle ratkaisulle esimerkiksi tuotteen, laitteen, menetelmän tai käytön muodossa
Pitää erota tunnetuista ratkaisuista. Pelkkää ideaa ei voi patentoida.
Sopii erityisesti tuotteille, laitteille tai menetelmille, joille tarvitaan mahdollisimman pitkä suoja-aika ja laaja maantieteellinen suoja.
Patentilla estät kilpailijoita käyttämästä keksintöäsi.
Patentin voi halutessaan myydä tai lisensoida.
Sulje
 

Tavaramerkin rekisteröinti

 • Tavaramerkin merkitys menestyvälle ja kasvavalle yritykselle on kiistaton
 • Parhaimmillaan tavaramerkki on ikuinen suoja.
Tavaramerkki
Tavaramerkki liittää tuotteesi ja yrityksesi merkin toisiinsa asiakkaiden ja kuluttajien mielessä. 

Rekisteröity tavaramerkki suojaa yritystäsi kilpailijoilta ja tuoteväärennöksiltä ja antaa yrityksellesi rahassa mitattavan arvon, joka voi olla huomattavan korkea.


Tavaramerkki on siis tärkeä investointi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja ammattilaisten apua. Tavaramerkin suoja kattaa ne tavaramerkkiluokat, joihin se on rekisteröity. 

Ammattilaisen apu rekisteröinnissä kannattaa aina, jotta tavaramerkki suojelee yritystäsi mahdollisimman kattavasti.
Sulje
 

Palvelut

 

Yhteystiedot

KOLSTER HELSINKI
Kolster Oy Ab
Salmisaarenaukio 1 (tarkemmat ohjeet autoilijoille / julkisen liikenteen käyttäjille täällä)
(Salmisaarenranta 9)

PL 204
00181 Helsinki
020 137 0500
kolster@kolster.com
Sulje
KOLSTER TURKU
Kolster Oy Ab
Tykistökatu 4 (ElectroCity Werstas)
20520 Turku
020 137 0640
turku@kolster.com
Sulje
KOLSTER TAMPERE
Kolster Oy Ab
Peltokatu 26
33100 Tampere
020 137 0650
tampere@kolster.com
Sulje
KOLSTER VAASA
Kolster Oy Ab
Futura III
Yrittäjänkatu 13
65380 Vaasa

020 137 0670
vaasa@kolster.com
Sulje
KOLSTER SEINÄJOKI
Kolster Oy Ab
Kampusranta 9
60320 Seinäjoki
020 137 0670
seinajoki@kolster.com
Sulje
KOLSTER OULU
Kolster Oy Ab
Elektroniikkatie 8
90590 Oulu
020 137 0680
oulu@kolster.com
Sulje
KOLSTER KUOPIO
Kolster Oy Ab
Viestikatu 1-3
70601 Kuopio
020 137 0600
kuopio@kolster.com
Sulje

Moosedog Oy

Patentti, tavaramerkki ja asiantuntijaratkaisut ympäri maailman (patenttitoimisto)

Moosedog on perustajajäsen kansainvälisessä Aalbun-verkostossa
Perinteisten tapojen lisäksi tarjoamme suunnittelut ja toteutukset virtuaaliympäristössä, ilman rajoituksia
 

Kaikki patentointiin liittyvät hakupalvelut

Hakupalvelut
Tarjoamme kustannustehokkaimman tavan tehdä kaikki tarpeelliset patentointiin ja tavaramerkkeihin liittyvät tutkimukset ja selvitykset (ennakkouutuustutkimus, toimintavapaus, patenttimaisema).
Sulje
IPR-Strategia
IPR-strategia auttaa
Ammattitaidolla tehty IPR-strategia auttaa optimoimaan suojaukseen käytettävien resurssien vaikutuksen yrityksen arvonmuodostukseen. Suojaustoimet kannattaa tehdä siellä, missä niistä on suurin hyöty yrityksellesi.
Mikäli yrityksesi täyttää tietyt kriteerit, voimme toteuttaa IPR-strategiaan ja patentointiin liittyvät tutkimukset myös ELY-keskusten tukemana Yritystenkehittämispalveluna. Yrittäjän osuus päivän konsultaatiosta on tällöin 300 euroa (0 % ALV).
Sulje
Patentti- ja tavaramerkkitutkimukset
Tarjoamme kustannustehokkaimman tavan tehdä kaikki tarpeelliset patentointiin ja tavaramerkkeihin liittyvät tutkimukset ja selvitykset (ennakkouutuustutkimus, toimintavapaus, patenttimaisema).
Sulje
 
 
Rahoitus

Mikäli yrityksesi täyttää tietyt kriteerit, voimme toteuttaa patentoinnin Business Finland (ex. Tekes) Innovaatiosetelillä. Setelin avulla onnistuu esim. patenttihakemuksen laatiminen ja jättäminen patenttivirastoon.

Voimme toteuttaa IPR-strategiaan ja patentointiin liittyvät tutkimukset myös ELY-keskusten tukemalla Yritystenkehittämispalveluna. Yrittäjän osuus päivän konsultaatiosta on tällöin 300 euroa (0 % ALV).

EU-rahoitusmahdollisuudet patentoinnin tukena:
EU tarjoaa lukuisia rahoitusmahdollisuuksia lähtien liikkeelle olemassa olevan EU-konsortioprojektin avoimista hauista (50-200 k€).

Sulje
 

Ota yhteyttä

Patenttitoimisto Moosedog Oy

Parhaiten tavoitat joko sähköpostilla
Tai puhelimitse
 • Turku
 • Helsinki
 • Tallinna
Käyntiosoitteet

Turku:

Moosedog Oy
Vähäheikkiläntie 56 C
20810 Turku
Finland

Helsinki:

Kamppi
Urho Kekkosen katu
00101 Helsinki
Finland

Tallinna:

Tartu maantee 82
10112 Tallinn
Estonia

Sulje
 

Immateriaalioikeuksien tarkistaminen

Kysymyksiä tarkistamiseksi
 1. Omistaako yrityksesi ainakin yhtä immateriaalioikeutta?
 2. Onko yrityksesi analysoinut hallinnoimiasi immateriaalioikeuden riskejä, menettelyjä ja kustannuksia?
 3. Oletteko suojanneet tuotenimenne?
 4. Oletteko suojanneet uudet tekniset ratkaisunne?
 5. Onko yritykselläsi immateriaalioikeuksien suojaus-strategia, ja onko se kytketty liiketoimintamalliinne?
 6. Onko teillä henkilöä, joka ylläpitää immateriaalioikeuksianne ja varmistaa, että teillä on yleiskatsaus immateriaalioikeuksista, sopimuksista ja suojaussovelluksista?
Jos vastasitte ainakin yhteen kysymykseen ”Ei”, niin ottakaa yhteyttä meihin: autamme teitä kasvattamaan yrityksenne arvoa.
Sulje

PRH:n tavaramerkkitietopalvelu

Viimeksi päivitetty 22.03.2023

Perustiedot

 • Suomessa vireillä olevista kansallisista ja kansainvälisistä (WIPOn) tavaramerkkihakemuksista
 • Voimassa olevista rekisteröinneistä
 • Peruutetuista
 • Sillensä jätetyistä
 • Hylätyistä
 • Väitteen johdosta hylätyistä hakemuksista
 
EU:n tavaramerkkitietokanta: eSearch plus
YTJ-yrityshaku
 • Toiminimiä
 • Yritysten nimiä
 • Aputoiminimi
 • Näiden perustietoja
TMview
 • Tarjoaa pääsyn yli kuudenkymmenen tavaramerkkiviraston tavaramerkkitietokantoihin
 • Myös Euroopan ulkopuolisia maita.
 • Sisältää tavaramerkkejä, jotka eivät muodosta estettä tavaramerkin rekisteröinnille Suomessa.
Virre-tietopalvelu
 • Yrityksen perustietoja
 • Näkemään myös yrityksen koko toimialan.
Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo
 • Tavaramerkki on laajalti tunnettu, se nauttii tavallista vahvempaa tavaramerkkisuojaa
 • Voidaan hakemuksesta merkitä Suomessa laajalti tunnettuja tavaramerkkejä.


PRH: Mallioikeuden perusteet

Verkkokoulutus

Torstai 21.3.2024 klo 09:00 - 12:00
 • Mallioikeuden perusteet -kurssilla annetaan tiivis tietopaketti muotoilun suojaamisesta mallioikeudella. Koulutuksessa saat tietoa mallioikeudesta, sen saamisen edellytyksistä sekä mallioikeuden hakemiseen ja rekisteröintiin liittyvistä käytännön toimista.
 • Kurssi on tarkoitettu erityisesti kaikille muotoilu-, suunnittelu- ja markkinointitehtävissä sekä näihin liittyvissä asiantuntijapalveluissa toimiville henkilöille.
Torstai 21.3.2024
Hinta 165 euroa + alv 24 %

Alustava ohjelma

9.00 Kurssin avaus
9.10 Mikä mallioikeus on?
9.25 Mitä rekisteröinti edellyttää?
9.50 Rekisteröinnin hakeminen ja käsittely virastossa
10.15 Mallioikeuden ylläpito
10.45 Suojaus ulkomailla
11.15 Mallioikeus muotoiluyrityksissä – miten mallioikeutta voi hyödyntää kaupallisesti?
12.00 Yhteenveto ja kysymyksiä
 
Viimeksi päivitetty 21.11.2023

PRH: Patentin peruskurssi

Verkkokoulutus

Patentin peruskurssi

 • Patentin tiivis yhden päivän peruskurssi perehdyttää sinut keksintöjen suojaamiseen ja patentin hakemiseen Suomessa ja kansainvälisesti.
 • Kurssi on hyödyllinen kaikille innovaatio-, tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä toimiville, patenteista tietoa tarvitseville sekä patentinhakijoille.
Keskiviikko 22.11.2023
Hinta 320 euroa + alv 24%
 
Alustava ohjelma
9.10 Mitä ovat patentti- ja hyödyllisyysmalli?
10.30 Patenttihakemuksen laatiminen
11.30 Patenttihakemuksen virastokäsittely
13.00 Työsuhdekeksinnöt
13.45 Tauko
14.00 Patentoinnin ja patentti-informaation merkitys yrityksille
14.45 Patentointi ulkomailla
15.45 Patentti- ja rekisterihallituksen palvelut
Viimeksi päivitetty 08.09.2023
Sulje
Hakusanat:
Tapahtumat patentti site:prh.fi

Patentti tutuksi

Webinaari patenteista

Tarjoaa tiiviin tietopaketin patentista

 • Mikä patentti on
 • Miten sitä haetaan
 • Mitä hyötyjä patentista voi saada
 • Yrittäjille
 • Yrityksen perustamisesta kiinnostuneille
 • Keksijöille
 • Kaikille patenteista kiinnostuneille
Webinaari on maksuton mutta osallistuminen edellyttää ilmoittautumista ennakkoon.
 

Aika

 
 
 
 
 
 
# 21.11.2023 23.26:19

 

Hakusanat:
Tapahtumat tavaramerkki site:prh.fi

Tavaramerkki tutuksi

Webinaari tavaramerkeistä
Tarjoaa tiiviin tietopaketin tavaramerkeistä
 • Mihin tavaramerkkejä käytetään
 • Mitä hyötyä niiden rekisteröimisestä on.
 • Millainen tavaramerkki voidaan rekisteröidä
 • Mitä hyvään hakemukseen tarvitaan.
Erityisesti pk-yrityksille ja yrittäjille sekä yrityksen perustamisesta kiinnostuneille
 
 
 
 

SOLVING THE GREEN TRANSITION CHALLENGES

Finno Exergy

 • Company aims to help decarbonize hard-to-abate sectors and contribute to development of hydrogen economy by making technology available to the global market.
 • Finnish company Finno Energy is aiming to take another step forward in commercializing its gas turbines technology after proving its functionality through a successful testing phase which concluded this spring.
 • Finno Exergy has developed a solution that has shown potential to cut gas turbines’ CO2 emissions by up to 20%. In addition, our pressure gain combustion system works with any mixture of natural gas and hydrogen. This feature has potential to enable the direct utilization of hydrogen in the sectors where emissions are hard to abate, like heat and power generation in industrial applications, and dispatchable electricity generation.

Selfly Store

Do It Your Selfly!

By Stora Enso
Here you can explore the freezer in different environments, see how the purchase process works, and watch the Selfly Freezer launch in Metaverse.
 

What is Selfly Store?

 • Improve the shopping experience for consumers
 • Add sales opportunities for merchants
 • Selfly Store’s intelligent vending machine differentiates itself by catering
 • Where any product can be sold regardless of form and material
 

How it works

 • How to buy from a Selfly Store
 • Get a receipt and leave feedback